Investment Outlook

02-04-2018

Macro-economische statistieken blijven robuust. In alle grote economische regio´s neemt het consumentenvertrouwen toe, blijven inkoopmanagers indices (PMI’s) ondanks een recente lichte terugval op hoge niveaus en worden de hoge verwachtingen van analisten in recent gepubliceerde cijfers gemiddeld gezien waargemaakt.

 

03-01-2018

Waar 2016 veel extreme uitslagen kende met een golf van populisme is 2017 relatief geleidelijk verlopen en hebben verscheidene verkiezingen voor financiële markten gunstig uitgepakt. 2018 belooft politiek een interessant jaar te worden. Meerdere grote (geo)politieke ontwikkelingen die zich moeilijk laten voorspellen liggen in het vooruitzicht. Het daadwerkelijke uittreden uit de Eurozone van Groot-Brittannië, de aanhoudende dreiging uit Noord-Korea en de Italiaanse verkiezingen in maart 2018 zijn enkele voorbeelden. Daarnaast zijn er ook mogelijk onverwachte politieke ontwikkelingen. Zo was er bijvoorbeeld nergens sprake van uitgesproken zorgen om de eenheid van Spanje rond deze tijd een jaar geleden. Het geeft enige fiducie dat financiële markten veel van dergelijke ontwikkelingen in 2016 en 2017 goed hebben doorstaan.

 

02-10-2017

Ons marktbeeld is vrijwel ongewijzigd ten opzichte van het vorige kwartaal en is grotendeels niet aangepast ten opzichte van begin dit jaar. Dit heeft geresulteerd in weinig mutaties in de portefeuilles.

De wereldeconomie blijft goede macrostatistieken tonen. Recente statistieken, zoals de inkoopmanagers (PMI) index voor Europa, duiden op gestage economische groei. Voor Nederland noteerde deze sentimentsindicator zelfs 60, een zeer hoge waarde. Voor de VS en Azië is dit beeld consistent. Daarnaast worden bedrijfswinstverwachtingen van analisten gedurende het jaar grotendeels gehandhaafd of omhoog bijgesteld, wat inhoudt dat bedrijven in lijn met de hoge verwachtingen presteren.