Investment Outlook

07-01-2019

Daar waar de laatste vier beleggingsvooruitzichten een vergelijkbaar beeld weergaven en vooral politiek ingegeven onzekerheden benoemden lijkt het erop dat deze politieke onzekerheden inmiddels hun effect beginnen te hebben op de reële economie. Macro-economische statistieken bevestigen nog steeds verwachte groei in ontwikkelde regio’s voor 2019, maar de groeiverwachtingen zijn over het afgelopen kwartaal neerwaarts bijgesteld. Dit heeft een forse correctie op de wereldwijde aandelenmarkten teweeggebracht van circa 12% en gezorgd voor negatieve koersontwikkelingen voor bedrijfsobligaties. Er zijn meerdere voorbeelden van deze politiek ingegeven risico’s, onderstaande twee achten wij het meest noemenswaardig.

08-10-2018

Het marktbeeld is grotendeels ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig kwartaal. De macro-economische statistieken bevestigen de verwachte groei in ontwikkelde regio’s en deze lijkt tevens voor 2019 aan te houden. De positieve punten uit de vorige kwartaalrapportage houden stand. Het sentiment wordt wel grilliger, mede door de grote hoeveelheid aan voorspellingen van de volgende krach. Hoewel dit niet aan de orde lijkt, geraken de economieën wel steeds later in de economische cyclus en daarom is enige voorzichtigheid gepast.

03-09-2018

Binnen het investment committee wordt periodiek een balans opgemaakt van positieve en negatieve macro-economische ontwikkelingen. Hieronder worden een aantal hiervan uiteengezet waarna per beleggingscategorie wordt ingegaan op de allocatie.