Investment Outlook

08-10-2018

Het marktbeeld is grotendeels ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig kwartaal. De macro-economische statistieken bevestigen de verwachte groei in ontwikkelde regio’s en deze lijkt tevens voor 2019 aan te houden. De positieve punten uit de vorige kwartaalrapportage houden stand. Het sentiment wordt wel grilliger, mede door de grote hoeveelheid aan voorspellingen van de volgende krach. Hoewel dit niet aan de orde lijkt, geraken de economieën wel steeds later in de economische cyclus en daarom is enige voorzichtigheid gepast.

03-09-2018

Binnen het investment committee wordt periodiek een balans opgemaakt van positieve en negatieve macro-economische ontwikkelingen. Hieronder worden een aantal hiervan uiteengezet waarna per beleggingscategorie wordt ingegaan op de allocatie.

02-04-2018

Macro-economische statistieken blijven robuust. In alle grote economische regio´s neemt het consumentenvertrouwen toe, blijven inkoopmanagers indices (PMI’s) ondanks een recente lichte terugval op hoge niveaus en worden de hoge verwachtingen van analisten in recent gepubliceerde cijfers gemiddeld gezien waargemaakt.