Beleggingsstrategie

Belangrijke manieren om het vermogen in stand te houden zijn: nadruk leggen op liquide conservatief samengestelde beleggingsportefeuilles, kosten laag houden en het voorkomen van onherstelbare schade. De beleggingsfilosofie van Laaken is dat er risico- en kostenefficiënte portefeuilles kunnen worden samengesteld door met een lange termijn horizon te investeren in een selectie van individuele aandelen, obligaties en alternatieve investeringen.

Onze beleggingsstijl

Actief beheer

Actief beheer

Laaken heeft een actief beleggingsbeleid waarmee bewust wordt afgeweken van de passieve beleggingsindices. Laaken meent dat op middellange termijn een hoger rendement kan worden behaald ten opzichte van de referentie index of benchmark, door zelf aandelen en obligaties te selecteren.

Spreiding

Spreiding

Om risico’s te beheersen maakt Laaken gebruik van een goede spreiding over de verschillende beleggingscategorieën, landen, sectoren, bonafide valuta’s en goud. In economisch zware tijden wordt er getracht binnen afgesproken bandbreedtes meer obligaties aan te houden, in meer voorspoedige tijden juist meer aandelen.

Kwaliteit

Kwaliteit

Laaken selecteert hoofdzakelijk kwaliteitsbeleggingen op basis van de kenmerken: duurzame strategie, ervaren management, trackrecord, acceptabele waardering, consistente kasstroom en dividend en lage schuld. Dit leidt doorgaans tot een betere risico/rendement verhouding dan die van de financiële markten.

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Laaken integreert ESG-criteria in haar beleggingsbeleid en is van mening dat goede rendementen en duurzame ontwikkeling elkaar kunnen versterken. Hiervoor confirmeert Laaken zich o.a. aan de lijst van uitsluitingen van de Norges Bank welke het grootste reservefonds fonds beheert van welk land ook ter wereld. Laaken is sinds 2016 aangesloten bij en rapporteert jaarlijks aan Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties.

Liquiditeit

Liquiditeit

Dagelijkse liquiditeit in financiële instrumenten is van belang om de allocatie van de portefeuilles te allen tijde te kunnen aanpassen in veranderende markt omstandigheden. Om deze reden wordt er niet belegd in funds, gestructureerde producten of gebruik gemaakt van hefboom financiering (z.g. leverage).

Bepalen van de strategische en tactische allocatie

De strategische allocatie is de structurele lange termijn verdeling van het vermogen over de verschillende beleggingscategorieën en is mede afhankelijk van uw eigen risico- en rendementsdoelstelling. Dit bepaalt de verdeling over aandelen, obligaties, goud en liquiditeiten.
Met de tactische allocatie heeft Laaken de mogelijkheid om tijdelijk af te wijken van de strategische allocatie om zo de risico/rendement verhouding te verbeteren (bijvoorbeeld door een overweging op aandelen). Ons tactische beleggingsbeleid wordt bijvoorbeeld beïnvloed door rente- en inflatieverwachtingen, macro-economische ontwikkelingen en marktwaarderingen.

Selecteren van individuele aandelen en obligaties

Na het vaststellen van de strategische en tactische allocatie worden individuele aandelen en obligaties geselecteerd op basis van fundamentele analyse. In aandelen worden wereldwijd solide beleggingen geselecteerd van ondernemingen met een sterke balans, goede groeivooruitzichten, betrouwbaar management en acceptabele waardering. Met de grote fluctuaties in de wereldeconomie zijn dit de ondernemingen die de flexibiliteit hebben om na crises sterker te worden en hun concurrenten voor te blijven. Voor obligatiebeleggingen maakt Laaken gebruik van staatsobligaties, bedrijfsobligaties, converteerbare obligaties of obligaties met variabele rente. Zo is het mogelijk om in een omgeving van zeer lage rente nog rendement te genereren zonder te veel risico in de portefeuille toe te voegen. Tot slot kan een klein deel van uw portefeuille worden belegd in alternatieve investeringen zoals goud.

Kostenefficiënt

Het zelf selecteren van aandelen en obligaties vermijdt opeenstapeling van kosten die veel vermogensbeheercliënten in Nederland moeten doorstaan omdat hun vermogen in actieve en passieve beleggingsfondsen van andere vermogensbeheerders is belegd. Het vermijden van onnodig hoge kosten is in de huidige omgeving van lage rente veel belangrijker geworden. Slechts bij uitzondering worden passieve beleggingsfondsen gebruikt bij allocatie naar edele metalen en markten die moeilijk toegankelijk zijn voor buitenlandse beleggers.

Risico-efficiënt

Om risico’s te beheersen maakt Laaken gebruik van een goede spreiding over de verschillende beleggingscategorieën, landen, sectoren en valuta’s. Verdere risicobeperking is mogelijk door allocatie naar liquide middelen of aankoop van verhandelbare put opties als verzekering voor een forse beursdaling. Er wordt geen gebruik gemaakt van financiering in de portefeuille. Laaken heeft de mogelijkheid om valutarisico’s af te dekken door het aangaan van valutatermijntransacties.

Beleggingsrisico's

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat wij beginnen met beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de kenmerken van elk financieel instrument. Meer informatie over de risico’s van beleggen vindt u in de voorwaarden die horen bij de door u gekozen dienstverlening.

Wat kan Laaken voor u betekenen?

Bent u benieuwd wat Laaken voor u kan betekenen? Neem contact met ons op of vraag de brochure aan.