Toezicht, vergunningen en registratie

Gereguleerd door:

  • De Nederlandsche Bank N.V. – Prudentieel toezicht
  • De Autoriteit Financiële Markten – Gedragstoezicht

Geregistreerd bij:

  • De Autoriteit Financiële Markten – Vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen zoals bedoeld in artikel 2:65, onderdeel a en voor het verlenen van de dienst ‘het beheren van een individueel vermogen op basis van artikel 2:67a, tweede lid van de Wet op het financieel toezicht. Het AFM vergunningnummer is 15004366.
  • De Nederlandsche Bank N.V. – Als beheerder van beleggingsinstellingen, AIFM national code: BFX756
  • Kamer van Koophandel en Fabrieken in het handelsregister Amsterdam, dossiernummer 34237402
  • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening – Kifid registratienummer 400.000118
  • Stichting Dutch Securities Institute – DSI registratienummer 67166

Aangesloten bij: