Duurzaamheid

Laaken hanteert duurzame, zogenaamde Environmental, Social & Governance (ESG) criteria in haar beleggingsbeleid om aansluiting te houden bij de normen en waarden in de samenleving, om negatieve maatschappelijke impact te vermijden, reputatierisico’s te beheersen en om niet geassocieerd te worden met bepaalde industrieën en ondernemingsmaatstaven.

1 Principles for responsible investment

Laaken heeft zich in 2016 aangesloten bij de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties. De PRI werkt samen met de OECD, de G20 Green Finance Study Group, COP21 – the UN’s Caring for Climate Business Forum – en ondersteunt de Financial Stability Board’s Task Force on Climate-related Financial Disclosures.

Laaken rapporteert jaarlijks aan PRI over:

  • het integreren van ESG-factoren bij beleggingsbeslissingen,
  • het nemen van verantwoordelijkheid als aandeelhouder,
  • het optimaliseren van transparantie en het rapporteren over het beleggingsbeleid.

2 Uitsluitingenbeleid

Voor het uitsluiten van schadelijke sectoren of ondernemingen uit een beleggingsportefeuille confirmeert Laaken zich aan de richtlijnen van de ‘observation and exclusion of companies’ lijst van Norges Bank Investment Management, de beheerder van het Noorse Sovereign Wealth Fund, het grootste landen reservefonds ter wereld.

Volgens deze richtlijnen kunnen specifieke bedrijven enerzijds worden uitgesloten op basis van producten. Hieronder vallen bijvoorbeeld bedrijven die nucleaire wapens of clustermunitie produceren. Maar ook de gehele tabaksindustrie is uitgesloten, net als de grote producenten en verbruikers van kolen. Bedrijven die militair materieel verkopen aan bepaalde, uit mensenrechtenperspectief, kwetsbare landen zijn eveneens uitgesloten.

Anderzijds kunnen bedrijven worden uitgesloten op basis van gedrag. Bijvoorbeeld bedrijven die in verband worden gebracht met schendingen van mensenrechten, ernstige milieuschade, fraude of corruptie.

Voor alle uitsluitingen geldt dat niet alleen het betreffende bedrijf zelf wordt uitgesloten, maar ook de entiteiten die controlerende belangen in dat bedrijf houden.

3 Integreren van ESG factoren

Laaken is van mening dat duurzaamheid een materiële impact kan hebben op het lange termijn resultaat van een onderneming. Voor het integreren van duurzaamheid in het beleggingsbeleid neemt Laaken ESG-risico’s in acht en worden ESG-scores toegekend aan alle beleggingen in de portefeuille. Deze ESG-scores zijn gebaseerd op een of meerdere ESG-ratings van gerenommeerde ratingbureaus en beschikbaar gesteld door ons data informatiesysteem. De score geeft aan welke ondernemingen binnen een bepaalde sector vooroplopen op het gebied van voldoen aan ESG-criteria en kan variëren tussen 0 en 100, waarbij de maximale ESG-score van een vermogenstitel 100 kan bedragen. Voor staats- en supranationale obligaties maakt Laaken gebruik van de SDG Index, welke per VN-lidstaat een duurzaamheidsscore toekent gebaseerd op het behalen van duurzaamheidsdoelen.