Disclaimer

De door Laaken Asset Management op deze website verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. De door Laaken Asset Management verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die naar haar oordeel betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Bezoeker van de site is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Bezoeker mag de informatie niet bewerken en is verplicht aanwijzingen van Laaken Asset Management betreffende het gebruik van de informatie op te volgen.

Nederlands recht is van toepassing.

Bezoeker dient er rekening mee te houden dat zijn of haar email mogelijk door derden kan worden gelezen. Laaken Asset Management stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het gebruik door derden van de persoonlijke gegevens van bezoekers.