Beleggingsfondsen

Als deelnemer in onze beleggingsfondsen profiteert u van een uitstekende portefeuille- en risicospreiding, lagere transactiekosten en een vrijstelling van btw. Laaken beleggingsfondsen bieden voor sommige vermogens meer investeringsmogelijkheden in obligaties, welke vanwege hoge minimum coupures doorgaans slecht toegankelijk zijn voor individuele investeerders. De beleggingsfondsen zijn direct belegd in een selectie van hoofdzakelijk internationale individuele aandelen en obligaties. Dit is een execution only dienstverlening met een minimum inleg van €250.000 en maandelijkse toe- of uittreding mogelijkheid.

Beleggingsbeleid

De filosofie van Laaken is dat er risico- en kostenefficiënte beleggingsportefeuilles kunnen worden samengesteld door met een lange termijn horizon direct te beleggen in een selectie van internationale liquide individuele aandelen en obligaties. Voor u betekent dit vermogensbeheer met een beheerder die goed weet waarin uw vermogen wordt belegd.

Lees hier meer over onze beleggingsstrategie

Onze beleggingsfondsen

Defensive EUR Balanced EUR Offensive EUR
Portefeuillekarakteristieken
Beleggingshorizon
Minimaal 5 jaar
Frequentie toe- en uittreding
Maandelijks
Minimale inleg
€ 250,000
Verwacht bruto rendement per jaar
6.0%
Behaald netto rendement per jaar
6.9%
Standaarddeviatie (36 maanden)
11.4%
Allocatie beleggingscategorieën
Neutraal
Brandbreedte
Zakelijke waarden
Neutraal: 60%
Brandbreedte: 20 - 75%
- Wereldwijde aandelen
Neutraal: 55%
Brandbreedte: 20 - 75%
- Edele metalen
Neutraal: 5%
Brandbreedte: 0 - 10%
Vastrentende waarden
Neutraal: 40%
Brandbreedte: 25 - 80%
- Obligaties
Neutraal: 35%
Brandbreedte: 20 - 60%
- Liquiditeiten
Neutraal: 5%
Brandbreedte: 0 - 50%
AFM Risicometer
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het prospectus, het essentiële informatiedocument (Eid) en het jaarverslag voor dit fonds zijn verkrijgbaar op de website onderaan deze pagina.

Rapportage

Per maand ontvangt u digitaal een gedetailleerde vermogensrapportage. Wilt u in contact treden met de fondsbeheerder, deze staat tot uw dienst, per telefoon, email of in een persoonlijk gesprek.

Neem contact op

Tarieven

De Laaken beleggingsfondsen kennen een vermogensbeheertarief van 1% per jaar, vrijgesteld van BTW. Naast onze vermogensbeheervergoeding rekent de depotbank service- en transactiekosten welke ten laste komen van het fonds. Alle overige kosten, zoals bewaarder- en accountantskosten, zijn voor rekening van Laaken.

Beheervergoeding
1,00%
BTW - vrijgesteld
0,00%
Kosten depotbank
0,10%
Eventuele fondskosten
0,01%
Wilt u meer inzicht in uw totale kosten?

Maak eenvoudig een nauwkeurige kostenberekening met de kostencalculator.

Open de kostencalculator

Fondsdocumenten