Alle outlooks

Beleggingsvooruitzichten derde kwartaal 2023

"“De succesvolle invoering van vaccinatieprogramma's en de geleidelijke heropening van economieën hebben het vertrouwen versterkt en leiden tot hogere consumentenbestedingen. Momenteel staan de rentetarieven in Europa op historisch lage niveaus, maar centrale banken zijn discussies begonnen over geleidelijke renteverhogingen als reactie op de inflatiedruk.” Dit is een greep uit het door ChatGPT gegenereerde beleggingsvooruitzicht met als input “a one page investment outlook for 2023 and 2024”."

"Inflation is like toothpaste. Once it’s out, you can hardly get it back in again"

- Dr Karl Otto Pöhl, in 1980 (Duitse econoom en president van de Bundesbank van 1980 tot 1991)

Wereldeconomie

Een goed geschreven stuk, maar relevant voor circa twee jaar geleden. Voorlopig blijft Laaken dit vooruitzicht zelf schrijven. We gaan in op monetair beleid, inflatie, waardering van aandelen en groeivooruitzichten.

Monetair beleid blijft langer krap dan initieel verwacht door de markt. Consensus verwacht dat de beleidsrente binnen 6 tot 12 maanden voor het eerst zal dalen. Beleidsrente van de Amerikaanse centrale bank is nu 5,25% en van de ECB 4,0%. 10-jarige staatsobligaties in de VS leveren een effectief rendement van 4,0% versus 3,0% in Nederland. De rentecurve blijft invers, waarbij de lange rente lager is dan de korte rente. De curve anticipeert dus op een daling van de beleidsrente in de nabije toekomst.

De beleidsrente zal pas dalen zodra de gewenste 2% inflatie in zicht komt. Door lagere energie en voedselprijzen ligt inflatie nu lager dan eind 2022, maar is nog altijd 4,0% in de VS en 5,5% in de eurozone. Kerninflatie (zonder energie en voedsel) neemt in de VS wel af, maar staat nog altijd op 3,8%. Ook in Europa daalt deze nu licht maar staat nog altijd op nagenoeg het hoogste niveau sinds oprichting van de euro: 5,5%. Aanhoudende looninflatie blijft met de huidige lage werkloosheid aannemelijk. Wij blijven daarom terughoudender dan de markt wat betreft onze verwachting voor het beteugelen van inflatie en de daaropvolgende rentedaling.

Hogere rente moet beleggers kritischer maken voor waardering. Momenteel kunt u een risicovrij rendement behalen van ~5% in de VS (in USD), wat gelijk zou staan aan een koers-winst verhouding van 20 keer. Door de recente sterke prestaties van aandelen is deze “multiple” nu veelal boven de 20. Indien bedrijfswinsten niet groeien, zou dat betekenen dat het effectief rendement op risicovrije beleggingen hoger is, een op het eerste oog onaantrekkelijke propositie voor aandelen. Uiteraard is de verwachting dat bedrijfswinsten wel zullen groeien.

Positieve groeivooruitzichten voor winst blijven dus belangrijk voor de prestaties van aandelen. Mede dankzij hoge inflatie is de nominale groei robuust (6% tot 8% in Europa en de VS) en kunnen ondernemingen met prijszettingsvermogen blijven profiteren. Winstgroei verwachtingen en inkoopmanager indices (PMI’s), met name voor de dienstensector, blijven positief.

Er is een groot verschil ontstaan tussen de groei in de dienstensector en de productiesector. Tijdens Covid is de consumptie van producten hard gestegen (door beperking van veel diensten tijdens de lock downs). Nu zien wij het omgekeerde met een sterke rebound van de dienstensector. Huidige lage werkloosheid en looninflatie zorgt ervoor dat consumptie van diensten kan blijven groeien. De aandelenselectie van Laaken is goed gepositioneerd voor deze trend.

Naast de sterke groei van de dienstensector, is 2023 van start gegaan met ongekende koersstijgingen van AI gerelateerde ondernemingen. Technologie is mede hierdoor veruit de best presterende sector over het eerste halfjaar. In de portefeuilles hebben wij profijt van deze ontwikkeling via posities in ASML, Alphabet en Microsoft. De potentie van AI is ongetwijfeld groot, maar het effect op winstgevendheid voor de meeste bedrijven is op dit moment lastig in te schatten. AI biedt veel kansen, maar zoals u van ons gewend bent, blijven wij ook kritisch kijken naar onderliggende waarderingen.

Obligaties en liquiditeiten

Over het eerste half jaar is de rentegevoeligheid van de portefeuille verhoogd door meer en langlopende obligaties toe te voegen. Het investment committee is terughoudend om grotere stappen te zetten omdat inflatie en daarmee verkrappende monetaire beleid mogelijk langer kan duren dan nu rekening mee wordt gehouden. Het additioneel rendement dat wordt behaald op bedrijfsobligaties is op een historisch aantrekkelijk niveau en mede daarom is de allocatie naar bedrijfsobligaties verhoogd.

Zakelijke waarden

De allocatie naar aandelen is op neutraal niveau gebleven, ondanks het realiseren van winsten op een aantal posities door stijging van de beleggingscategorie als geheel. Daarnaast zijn posities waarvan de waarderingen fors waren gestegen, omgeruild naar lager gewaardeerde ondernemingen. Het investment committee handhaaft de verwachting dat de ondernemingen in de portefeuille goed in staat moeten zijn om prijsverhogingen door te voeren en hun marge te beschermen. Daarmee zouden de aandelen op lange termijn een goede bescherming moeten bieden tegen inflatie ondanks de opgelopen waardering ten opzichte van begin van het jaar.

Meer outlooks

Beleggingsvooruitzichten derde kwartaal 2024

Dit kwartaalbericht wordt kort ingegaan op de economische ontwikkelingen en inflatie in de belangrijke regio’s voor onze portefeuilles en uitgebreider op de positionering binnen de beleggingscategorieën obligaties, aandelen en edele metalen. Daarbij bespreken wij de relatieve rendementen ten opzichte van het marktgemiddelde.

Beleggingsvooruitzichten tweede kwartaal 2024

Na een sterk 2023, stegen de aandelenmarkten verder door in 2024. De MSCI World aandelenindex steeg met 10.9% in het eerste kwartaal van 2024. Obligaties hadden gemiddeld een licht negatief rendement vanwege rentestijging. De aandelenselectie van Laaken bleef licht achter bij het marktgemiddelde, maar de obligatieselectie presteerde beter. Wij gaan dit kwartaal verder in op inflatie en de vertaling naar ons beheer.

Beleggingsvooruitzichten eerste kwartaal 2024

Na een zwak 2022 waarin aandelen en obligaties daalden, herstelden markten in 2023 sterk. De MSCI World aandelenindex sloot 2023 af met een stijging van 18.9%. De Bloomberg Barclays Euro Aggregate obligatie-index steeg 7.2% De effectenselectie van Laaken genereerde daarboven additioneel rendement.

Beleggingsvooruitzichten vierde kwartaal 2023

Als het tweede kwartaal gekenmerkt werd door “Kunstmatige intelligentie”, werd het derde kwartaal gekenmerkt door het woord: “Obesitas”. De implicaties van Novo Nordisk’s nieuwe obesitas medicijn, WeGovy, raasde als een wervelwind door de medische sector.

Beleggingsvooruitzichten tweede kwartaal 2023

Begin dit jaar gaven wij aan dat macro-economen en de positionering van investeerders rekening hielden met een zeer negatief scenario. Gemiddelde economische groeiverwachtingen voor 2023 zijn sindsdien omhoog bijgesteld en werkgelegenheid bleef hoog. In anticipatie/hoop op een rentedaling later in het jaar daalde echter de rente op obligaties en behaalden zowel obligaties als aandelen een positief rendement.

Beleggingsvooruitzichten eerste kwartaal 2023

Na drie tumultueuze kwartalen, herstelde de aandelenmarkten licht in het vierde kwartaal. De MSCI wereld aandelen index sloot 2022 af met een daling van 13% in Euro’. De hoge inflatie in VS en EU hield aan op respectievelijk 7% en 10%. Daarop verhoogde de Amerikaanse Fed zijn beleidsrente van 0.25% eind 2021 naar 4.5% eind 2022. De rentestijging zorgde voor een correctie in de aandelenbeurzen en bracht met een forse daling volatiliteit terug in de sluimerende obligatiemarkt.