Alle outlooks

Beleggings­vooruitzichten tweede kwartaal 2015

In het vorige bericht uitten wij de verwachting dat de Verenigde Staten het beste zou blijven presteren en dat Europa profijt zou hebben van de sterke U.S. Dollar, maar door het politiek risico onaantrekkelijker zou zijn. Een aantal gebeurtenissen hadden wij niet voorzien: het loskoppelen van de Zwitserse Frank met de Euro door de Zwitserse Nationale Bank op 15 januari, de relatief betere prestaties van de Europese markten en de forse reactie op het kwantitatieve verruimingsprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB). Onze portefeuilles hebben goede rendementen gegenereerd over de eerste drie maanden, gelijk aan de lange termijnverwachting voor een periode van twee jaar. De stijging, gepaard met toegenomen volatiliteit en afhankelijkheid van politieke beslissingen levert een markt met veel onzekerheid op.

Het is niet mogelijk een precedent voor de huidige markt te vinden. Centrale banken van ontwikkelde landen hebben hun balansen van vier naar elf biljoen U.S. Dollar uitgebreid in de laatste zeven jaar. Het ECB obligatieopkoopprogramma impliceert dat de Centrale Bank iedere werkdag drie miljard Euro aan obligaties wil gaan kopen t/m september 2016. De Federal Reserve Board (FED) in de V.S. heeft zijn opkoopprogramma afgebouwd, maar rolt nog wel de aflossende obligaties door. Dit betekent dat de FED nog dagelijks bijna één miljard U.S. Dollar opkoopt. In combinatie met het hoge saldo aan liquiditeiten in de markt ondersteunt dit de hoge waarderingen voor obligaties en aandelen. Wij verwachten dat dit het komende jaar aan blijft houden, maar hebben de waardestijging gebruikt om het risico in de portefeuilles terug te brengen omdat wij de huidige omgeving niet zien als eeuwigdurend.

Hoofdzakelijk door de betere statistieken uit Europa is de economische groeiverwachting voor de wereld licht toegenomen aan het einde van het eerste kwartaal. De consensus verwachte wereldgroei blijft echter nog onder de 3%.

De economie in Europa heeft profijt van de sterke U.S. Dollar en lagere olieprijzen. Werkloosheid blijft hoog, maar neemt af, sentimentindicatoren zijn hoofdzakelijk positief, consumentenverkopen stijgen en leningen aan het bedrijfsleven nemen toe omdat banken hun balanstotalen weer laten toenemen. Structurele en politieke problemen blijven onze grootste zorg voor de Europese markten: overheidsschuld ratio’s nemen weinig af, Italië en Frankrijk zijn terughoudend om te herstructureren, partijen die voor een overheidsfaillissement zijn groeien in populariteit in de Europese periferie en het risico dat Rusland meer internationale confrontaties zoekt is aanwezig.

De V.S. stelde teleur met recente economische statistieken, maar wij blijven positief over de ontwikkeling in deze regio en doen waar Nederlanders goed in zijn; wij geven de schuld aan het koude weer. Consumenten lijken de besparingen van de lagere benzineprijzen niet te hebben uitgegeven maar opgespaard. Consumentenvertrouwen is voor het eerst weer op het niveau van 2007. Daarom blijven we geduldig en verwachten we dat de gematigde prestaties van de economie doorgaan. In Azië is onze verwachting dat China de naar 6-7% verlaagde groeiverwachting haalt, maar wij zijn waakzaam voor negatieve ontwikkelingen. We blijven belegd in Japan om profijt te hebben van de herstructurering. Singapore blijft aantrekkelijk en presteert goed. Latijns Amerika heeft onze minste voorkeur vanwege politieke onzekerheid en mismanagement.

Beleggingsstrategie

Obligatie- en aandelenmarkten in Europa zijn fors gestegen en hebben een vergelijkbare koerswinst verhouding als de V.S.. In vergelijking met Duitse staatsobligaties is het rendement op 10-jarige leningen bijna 2% hoger in de VS, waar op een stijging van de korte rente wordt geanticipeerd.

Gegeven de waardering van andere belegginscategorieën, zien we de meeste waarde in aandelen. De portefeuilles zijn momenteel licht overwogen in risico met de nadruk op defensieve dividend betalende aandelen in de V.S. en Zwitserland. Met huidige waarderingen en politieke risico’s zijn we momenteel terughoudend om risico verder te verhogen.
Binnen obligaties ligt de nadruk op bedrijfsobligaties om extra rendement te bewerkstelligen. Looptijden zijn relatief kort in U.S. Dollar obligaties en langer in Euro. De daling in olie-gerelateerde obligaties is gebruikt om deze toe te voegen aan de portefeuilles. Er is een relatief hoog saldo in liquiditeiten om het risico te verlagen en flexibiliteit te behouden voor in een mogelijke correctie.

De twee grootste valutadiversificaties zijn U.S. Dollar en Zwitserse Frank. We blijven positief over de U.S. Dollar gezien het grote verschil in risicovrije rente. De U.S Dollar is al fors in waarde gestegen, maar wij menen dat dit kan aanhouden tot een daadwerkelijke renteverhoging. De Zwitserse Frank beleggingen worden gehandhaafd. Dit is een toevluchtsoord voor beleggers en de meeste posities zijn export-gerelateerde aandelen die in waarde stijgen in geval van een onverwachte daling in de Zwitserse Frank.

Meer outlooks

Beleggingsvooruitzichten tweede kwartaal 2024

Na een sterk 2023, stegen de aandelenmarkten verder door in 2024. De MSCI World aandelenindex steeg met 10.9% in het eerste kwartaal van 2024. Obligaties hadden gemiddeld een licht negatief rendement vanwege rentestijging. De aandelenselectie van Laaken bleef licht achter bij het marktgemiddelde, maar de obligatieselectie presteerde beter. Wij gaan dit kwartaal verder in op inflatie en de vertaling naar ons beheer.

Beleggingsvooruitzichten eerste kwartaal 2024

Na een zwak 2022 waarin aandelen en obligaties daalden, herstelden markten in 2023 sterk. De MSCI World aandelenindex sloot 2023 af met een stijging van 18.9%. De Bloomberg Barclays Euro Aggregate obligatie-index steeg 7.2% De effectenselectie van Laaken genereerde daarboven additioneel rendement.

Beleggingsvooruitzichten vierde kwartaal 2023

Als het tweede kwartaal gekenmerkt werd door “Kunstmatige intelligentie”, werd het derde kwartaal gekenmerkt door het woord: “Obesitas”. De implicaties van Novo Nordisk’s nieuwe obesitas medicijn, WeGovy, raasde als een wervelwind door de medische sector.

Beleggingsvooruitzichten derde kwartaal 2023

“De succesvolle invoering van vaccinatieprogramma’s en de geleidelijke heropening van economieën hebben het vertrouwen versterkt en leiden tot hogere consumentenbestedingen. Momenteel staan de rentetarieven in Europa op historisch lage niveaus, maar centrale banken zijn discussies begonnen over geleidelijke renteverhogingen als reactie op de inflatiedruk.” Dit is een greep uit het door ChatGPT gegenereerde beleggingsvooruitzicht met als input “a one page investment outlook for 2023 and 2024”.

Beleggingsvooruitzichten tweede kwartaal 2023

Begin dit jaar gaven wij aan dat macro-economen en de positionering van investeerders rekening hielden met een zeer negatief scenario. Gemiddelde economische groeiverwachtingen voor 2023 zijn sindsdien omhoog bijgesteld en werkgelegenheid bleef hoog. In anticipatie/hoop op een rentedaling later in het jaar daalde echter de rente op obligaties en behaalden zowel obligaties als aandelen een positief rendement.

Beleggingsvooruitzichten eerste kwartaal 2023

Na drie tumultueuze kwartalen, herstelde de aandelenmarkten licht in het vierde kwartaal. De MSCI wereld aandelen index sloot 2022 af met een daling van 13% in Euro’. De hoge inflatie in VS en EU hield aan op respectievelijk 7% en 10%. Daarop verhoogde de Amerikaanse Fed zijn beleidsrente van 0.25% eind 2021 naar 4.5% eind 2022. De rentestijging zorgde voor een correctie in de aandelenbeurzen en bracht met een forse daling volatiliteit terug in de sluimerende obligatiemarkt.