Alle outlooks

Beleggingsvooruitzichten eerste kwartaal 2022

"Financiële markten hebben, met de langere lage rentes en het herstel van veel bedrijfsactiviteit over 2021, hoge rendementen behaald op aandelen en verliezen op laag-risico obligaties bleven beperkt. De wereldwijde aandelenindex en de 10-jarige Nederlandse staatsobligaties rendeerden respectievelijk +29% en -2% in Euro’s. Laaken heeft met de Defensive, Balanced en Offensive portefeuilles een historisch hoge outperformance behaald ten opzichte van de eveneens sterke rendementen van de referentie-index. Een terechte vraag die veel wordt gesteld is: wat nu?"

"I think it's probably a good time to retire that word and try to explain more clearly what we mean."

- Fed Chairman Jerome Powell on “transitory” inflation - 3 December 2021

Wereldeconomie

In een wereld waarin het al onzeker is of binnen één of twee weken een geplande bijeenkomst wel door kan gaan, is het schrijven van beleggingsvooruitzichten voor het nieuwe jaar een ambitieus voornemen. Hieronder gaan we in op een aantal van de voornaamste thema’s:

Ten eerste het coronavirus, Omikron heeft de hoop op een normalisering van de grotendeels gevaccineerde samenleving over 2021 laten eindigen in een teleurstelling. Een samenleving die weer grotendeels in lockdown is. Er is echter geen sprake van een schrikreactie zoals in maart 2020. Ondernemingen zijn reeds grotendeels aangepast, overheidssteun houdt aan en de lockdown is voor vele sectoren minder ingrijpend dan vorig jaar. Macro-economische groeiverwachtingen voor 2022 zijn positief en hoger dan gemiddeld door een voortdurend herstel ten opzichte van 2020. Omikron is besmettelijker, maar lijkt minder dodelijk dan Delta. Het is onzeker wanneer wereldwijde maatregelen weer kunnen worden versoepeld en met het groeiend aantal besmettingen is het ook plausibel dat er nieuwe varianten komen die ons dwingen verwachtingen bij te stellen.

Ten tweede het huidige inflatieniveau. In de VS en Europa is consumenteninflatie recent toegenomen tot respectievelijk 6.8 en 4.9%, de hoogste waarnemingen in 39 en 30 jaar. Dit is deels toe te wijzen aan verstoorde toeleveringsketens door het coronavirus. Dit zorgt voor aanzienlijk hogere transportkosten, voedselprijzen, maar ook kapitaalgoederen zoals auto’s zijn schaarser en daardoor duurder. Het is mogelijk dat de hoge inflatie tijdelijk is en op korte termijn weer daalt. Er zijn echter ook meer langdurige factoren zoals de energieprijzen. Deze zijn hoger door de transitie naar duurzamere energie. Het sluiten van relatief goedkope, maar vervuilende energiebronnen/fabrieken maakt energie structureel duurder. Wanneer de hoge inflatiecijfers een doorwerking hebben op lonen kan dit een structureel hogere inflatie tot gevolg hebben.

Initieel sprak de Amerikaanse Centrale Bank (FED) van transitoire inflatie; Inflatie die kortstondig hoog is. Men heeft recent van deze term afstand genomen. Financiële markten doen dit echter nog niet. Dit concluderen wij uit de nog altijd sterk negatieve renteniveaus van bijvoorbeeld tienjarige Nederlandse of Duitse Staatsobligaties. Als obligatiehouder zou men gecompenseerd moeten worden voor de ontwaarding van geld, maar met de huidige inflatie en rente neemt koopkracht van de obligatiehouders ruim 5% af.

Ten derde blijven vooruitzichten op geopolitiek gebied onzeker. Zo heeft Rusland honderdduizend soldaten gestationeerd op de grens met Oekraïne, wat de risico op een invasie groter maakt. Het doet velen denken aan 2014, toen Rusland De Krim annexeerde. In het Midden-Oosten lopen nucleaire onderhandelingen tussen VS en Iran stroef. Trump kondigde in 2018 aan dat VS zich terug zou trekken uit de nucleaire akkoorden. Keer op keer liepen onderhandelingen uit. De Biden administratie heeft onder bemiddeling van de EU mid-2021 zes onderhandelingsrondes gehouden met Iran. Eind december was er nog geen akkoord. In Azië, lopen gemoederen tussen Taiwan en China sterk op. De regerende Democratische partij, DPP, balanceert tussen onafhankelijkheid richting de Taiwanese bevolking en het tevreden houden van China. Recent onthulde Taiwanese toezichthouders dat chip-gerelateerde bedrijven voortaan goedkeuring van de staat moeten krijgen voordat zij segmenten en/of fabrieken mogen verkopen aan Chinese bedrijven. China staat daarnaast vooralsnog achter het “One-China policy”. Wij beleggen niet in bedrijven in Rusland, China, Taiwan of het Midden-Oosten, maar wel in bedrijven met indirecte blootstelling aan deze economieën zoals ASML en LVMH.

Gegeven ons beeld van de financiële markten en macro-economie zijn we als volgt gepositioneerd:

Obligaties en liquiditeiten

Met de huidige negatieve reële rendementen op obligaties houden we in de portefeuilles een relatief lage allocatie naar deze categorie aan. Het blijft mogelijk variabele of korte looptijd obligaties van solide debiteuren te vinden die een laag maar positief rendement hebben. Mocht de rente stijgen dan stijgt de coupon van de variabele leningen en geven de korte looptijden ook de kans om nieuwe obligaties met hoger rendement aan te kopen bij een aflossing.

Zakelijke waarden

Wij houden vast aan een licht overwogen positie in aandelen. We kijken daarbij kritisch naar relatief dure aandelen en ruilen doorlopend te hoge multiples (bijvoorbeeld op basis van koerswinstverhouding) om naar aandelen waarvan we denken dat de onderneming prijszettingsvermogen heeft en de groei hoog genoeg is om multiple contractie over een langere horizon te doorstaan. Voorbeelden zijn LVMH, Microsoft en S&P Global. Dergelijke ondernemingen hebben een minder hoge multiple, maar worden niet gekenmerkt door specifiek lage waardering. Op die manier heeft de portefeuille net als de markt ook een hogere koerswinstverhouding, maar zijn de portefeuilles geïnvesteerd in ondernemingen die winstgevend zijn, een hoog rendement op geïnvesteerd vermogen behalen en over een horizon van vier à vijf jaar ook goede winstgroei kunnen bewerkstelligen.

Een reactie op hogere inflatie van centrale banken met minder ruim monetair beleid zou druk kunnen geven op de inmiddels opgelopen waardering van aandelen, maar wij verwachten dat het herstelpotentieel in een omgeving van meer inflatie significant is in de huidige Laaken aandelenportefeuille. In december liepen na de FED uitspraken, renteverwachtingen op. Ondernemingen met hoge multiples en geen winstgevendheid werden hard geraakt. Onze aandelenportefeuille bleef daarentegen solide. De goudpositie blijft gehandhaafd als inflatiebescherming en verzekering tegen geopolitiek risico.

Meer outlooks

Beleggingsvooruitzichten tweede kwartaal 2024

Na een sterk 2023, stegen de aandelenmarkten verder door in 2024. De MSCI World aandelenindex steeg met 10.9% in het eerste kwartaal van 2024. Obligaties hadden gemiddeld een licht negatief rendement vanwege rentestijging. De aandelenselectie van Laaken bleef licht achter bij het marktgemiddelde, maar de obligatieselectie presteerde beter. Wij gaan dit kwartaal verder in op inflatie en de vertaling naar ons beheer.

Beleggingsvooruitzichten eerste kwartaal 2024

Na een zwak 2022 waarin aandelen en obligaties daalden, herstelden markten in 2023 sterk. De MSCI World aandelenindex sloot 2023 af met een stijging van 18.9%. De Bloomberg Barclays Euro Aggregate obligatie-index steeg 7.2% De effectenselectie van Laaken genereerde daarboven additioneel rendement.

Beleggingsvooruitzichten vierde kwartaal 2023

Als het tweede kwartaal gekenmerkt werd door “Kunstmatige intelligentie”, werd het derde kwartaal gekenmerkt door het woord: “Obesitas”. De implicaties van Novo Nordisk’s nieuwe obesitas medicijn, WeGovy, raasde als een wervelwind door de medische sector.

Beleggingsvooruitzichten derde kwartaal 2023

“De succesvolle invoering van vaccinatieprogramma’s en de geleidelijke heropening van economieën hebben het vertrouwen versterkt en leiden tot hogere consumentenbestedingen. Momenteel staan de rentetarieven in Europa op historisch lage niveaus, maar centrale banken zijn discussies begonnen over geleidelijke renteverhogingen als reactie op de inflatiedruk.” Dit is een greep uit het door ChatGPT gegenereerde beleggingsvooruitzicht met als input “a one page investment outlook for 2023 and 2024”.

Beleggingsvooruitzichten tweede kwartaal 2023

Begin dit jaar gaven wij aan dat macro-economen en de positionering van investeerders rekening hielden met een zeer negatief scenario. Gemiddelde economische groeiverwachtingen voor 2023 zijn sindsdien omhoog bijgesteld en werkgelegenheid bleef hoog. In anticipatie/hoop op een rentedaling later in het jaar daalde echter de rente op obligaties en behaalden zowel obligaties als aandelen een positief rendement.

Beleggingsvooruitzichten eerste kwartaal 2023

Na drie tumultueuze kwartalen, herstelde de aandelenmarkten licht in het vierde kwartaal. De MSCI wereld aandelen index sloot 2022 af met een daling van 13% in Euro’. De hoge inflatie in VS en EU hield aan op respectievelijk 7% en 10%. Daarop verhoogde de Amerikaanse Fed zijn beleidsrente van 0.25% eind 2021 naar 4.5% eind 2022. De rentestijging zorgde voor een correctie in de aandelenbeurzen en bracht met een forse daling volatiliteit terug in de sluimerende obligatiemarkt.