Alle outlooks

Beleggings­vooruitzichten eerste kwartaal 2015

“In matters of conscience, first thoughts are best. In matters of prudence, last thoughts are best.”
Robert Hall, 1943, Economist

Het afgelopen beleggingsjaar was onstuimig. Behaalde rendementen zijn zeer verschillend voor Amerikaanse Dollar en Euro beleggers door een relatieve waardestijging van de Dollar van bijna 14%. Financiële markten hebben een veelheid aan noemenswaardige gebeurtenissen doorleefd. Allereerst heeft er in de wereld helaas veel geweld plaatsgevonden, waarbij ons eigen land ook op brute wijze is geconfronteerd met de vernietigende gevolgen van een verafgelegen oorlog. Ten tweede is de Amerikaanse economie sterker geworden ondanks het stoppen van verdere kwantitatieve verruiming en de verstoringen van het extreme winterweer aan het begin van het jaar. Ten derde, Amerikaanse banken hebben hun leningen aan het bedrijfsleven verhoogd terwijl Europa bleef doormodderen en bedrijfsleningen van banken zelfs daalden. Ten vierde zijn olieprijzen over het jaar 50% gedaald naar een meerjarig dieptepunt. Dit zorgt voor grote verschuivingen in de economische situatie van de wereld. Tot slot zijn er in grote opkomende markten nieuwe leiders met succes verkozen en geïnstalleerd, zoals Joko Widodo in Indonesië en Narendra Modi in India.

Vooruitblikkend, zijn wij het eens met de consensus dat de Amerikaanse economie er op dit moment het beste voor staat. Purchasing Manager Indexen tonen vertrouwen. Consumenten, de motor van deze economie, zullen meer te besteden hebben nu de brandstofkosten van hun Amerikaanse auto’s zijn afgenomen. Bezuinigingen zullen afnemen vanwege de verbeterde financiële gezondheid van de Staat en de goedkeuring van het overheidsbudget. Indien de economie sterk blijft, kan een rentestijging worden verwacht. Zo lang de rente geleidelijk wordt verhoogd, gemotiveerd door sterke economische prestaties en niet door angst voor inflatie, verwachten we dat de Amerikaanse aandelen hun sterke prestaties voortzetten. De mogelijke stijging van de valuta in het geval van een rentestijging in Amerika kan bijdragen aan het rendement van Eurobeleggers.

Europa blijft onzeker. We verwachten niet dat Europa een Japan scenario tegemoet gaat. De sterke Amerikaanse Dollar stimuleert export en bedrijfswinsten, maar Amerika is een relatief gesloten economie. Wij zien echter verscheidene risico’s. Politieke onwil om fundamentele hervormingen in Griekenland, Frankrijk en Italië uit te voeren kan wederom tot een Eurocrisis leiden. De verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk en Spanje dragen bij aan deze onzekerheid. De werkloosheid in de periferie blijft hoog en bedrijfsleningen nemen niet toe. De slechte staat van de Russische economie zou er toe kunnen leiden dat Poetin confrontatie met meer buurlanden opzoekt om de aandacht af te wenden van de verslechterende interne situatie.

In China vindt een economische hervorming plaats. Naar verwachting vertraagt de groei in lijn met het beleid, maar blijft deze dicht bij 7%. Energieproductie en goederenvervoer statistieken duiden echter op een mogelijk lagere groei. De recente opening van de beurs van Shanghai voor buitenlandse investeerders is een teken van internationalisering van de Chinese financiële markten en kan op de langere termijn zorgen voor meer transparantie. Winsten in opkomende markten zullen naar verwachting stijgen met een gelijk percentage als in veel ontwikkelde landen, maar relatief lagere waarderingen zijn nog steeds te vinden in Azië. We blijven belegd in Japan nu Abenomics verder kan worden geïmplementeerd na de succesvolle herverkiezing van Shinzo Abe. Indien de hoge verwachtingen voor de nieuwe leiders van India en Indonesië worden behaald, kan dit zorgen voor hogere mondiale groei. In Latijns-Amerika blijft de efficiëntie van het politieke beleid onzeker.

De olieprijs bereikte het laagste punt sinds 2008. De oorzaak van de daling is een groot verschil met het vorige dieptepunt met zes jaar geleden. Destijds daalde prijzen vanwege een daling in vraag, terwijl in de huidige situatie ook de productie sterk is toegenomen. De Verenigde Staten hebben één miljoen vaten olie per dag aan hun productie toegevoegd en de OPEC heeft besloten hun productie niet te verlagen. Per saldo is de huidige situatie positief voor de wereldeconomie.

Asset Allocation

In de huidige situatie waarbij grote economische regio’s redelijke groei kunnen bewerkstelligen, winstmarges hoog zijn met lage rentestanden en grondstofprijzen, kunnen aandelenwaarderingen op een hoog niveau blijven. De waardering van aandelen op basis van verwachte winst blijft aantrekkelijk. De zware overweging in aandelen uit 2014 wordt verlaagd, door voornamelijk Europese posities af te bouwen, als gevolg van de bovengenoemde risico’s. We verwachten nog geen rentestijging in Europa en geven in deze regio daarom de voorkeur aan vastrentende waarden.

In vastgoedaandelen geven we de voorkeur aan bedrijven met lage schuld omdat deze minder beïnvloed zullen worden in het geval van een rentestijging. Met prijzen dicht bij hun theoretische marginale kosten houden we ook een allocatie naar edele metalen aan ter diversificatie.
Op valutabasis blijven we gepositioneerd voor een verdere stijging van de Amerikaanse Dollar in 2015.

Meer outlooks

Beleggingsvooruitzichten tweede kwartaal 2024

Na een sterk 2023, stegen de aandelenmarkten verder door in 2024. De MSCI World aandelenindex steeg met 10.9% in het eerste kwartaal van 2024. Obligaties hadden gemiddeld een licht negatief rendement vanwege rentestijging. De aandelenselectie van Laaken bleef licht achter bij het marktgemiddelde, maar de obligatieselectie presteerde beter. Wij gaan dit kwartaal verder in op inflatie en de vertaling naar ons beheer.

Beleggingsvooruitzichten eerste kwartaal 2024

Na een zwak 2022 waarin aandelen en obligaties daalden, herstelden markten in 2023 sterk. De MSCI World aandelenindex sloot 2023 af met een stijging van 18.9%. De Bloomberg Barclays Euro Aggregate obligatie-index steeg 7.2% De effectenselectie van Laaken genereerde daarboven additioneel rendement.

Beleggingsvooruitzichten vierde kwartaal 2023

Als het tweede kwartaal gekenmerkt werd door “Kunstmatige intelligentie”, werd het derde kwartaal gekenmerkt door het woord: “Obesitas”. De implicaties van Novo Nordisk’s nieuwe obesitas medicijn, WeGovy, raasde als een wervelwind door de medische sector.

Beleggingsvooruitzichten derde kwartaal 2023

“De succesvolle invoering van vaccinatieprogramma’s en de geleidelijke heropening van economieën hebben het vertrouwen versterkt en leiden tot hogere consumentenbestedingen. Momenteel staan de rentetarieven in Europa op historisch lage niveaus, maar centrale banken zijn discussies begonnen over geleidelijke renteverhogingen als reactie op de inflatiedruk.” Dit is een greep uit het door ChatGPT gegenereerde beleggingsvooruitzicht met als input “a one page investment outlook for 2023 and 2024”.

Beleggingsvooruitzichten tweede kwartaal 2023

Begin dit jaar gaven wij aan dat macro-economen en de positionering van investeerders rekening hielden met een zeer negatief scenario. Gemiddelde economische groeiverwachtingen voor 2023 zijn sindsdien omhoog bijgesteld en werkgelegenheid bleef hoog. In anticipatie/hoop op een rentedaling later in het jaar daalde echter de rente op obligaties en behaalden zowel obligaties als aandelen een positief rendement.

Beleggingsvooruitzichten eerste kwartaal 2023

Na drie tumultueuze kwartalen, herstelde de aandelenmarkten licht in het vierde kwartaal. De MSCI wereld aandelen index sloot 2022 af met een daling van 13% in Euro’. De hoge inflatie in VS en EU hield aan op respectievelijk 7% en 10%. Daarop verhoogde de Amerikaanse Fed zijn beleidsrente van 0.25% eind 2021 naar 4.5% eind 2022. De rentestijging zorgde voor een correctie in de aandelenbeurzen en bracht met een forse daling volatiliteit terug in de sluimerende obligatiemarkt.