Alle outlooks

Beleggings­vooruitzichten derde kwartaal 2020

"Zoals wij vorig kwartaal beschreven denken wij dat de effecten van de Covid-19 epidemie langdurig nadelige gevolgen voor de economie zullen hebben."

"Speculation is most dangerous when it looks easiest."

- Warren Buffett

Wereldeconomie

In het tweede kwartaal van 2020 zijn de wereldwijde aandelenbeurzen grotendeels hersteld van de crash in Q1. Hoewel Europese indices nog een negatief jaar rendement hebben van ongeveer -10%, zijn Amerikaanse aandelenindices vrijwel terug op het niveau van 1 januari. De Nasdaq, die vanwege zijn technologie weging minder nadelige impact ondervindt van de Covid-19 crisis, heeft zelfs een positief jaarrendement van 13% behaald.

De belangrijkste reden achter dit herstel is de monetaire verruiming van de verschillende centrale banken. Sinds maart groeide de balans van de ECB van 4.7 biljoen euro naar 5.6 biljoen euro. Bij de FED groeide de balans van 4.2 biljoen dollar naar 7.2 biljoen dollar. Ter vergelijking, in de 6 jaar na de Great Financial Crisis van 2008 groeide de FED balans met 3.6 biljoen. Wat er in de vorige crisis in 6 jaar tijd aan liquiditeit werd gecreëerd, werd nu in 3 maanden tijd gedaan. De FED gebruikt zijn digitaal geprinte dollar om voornamelijk staatsobligaties en door hypotheek gedekte effecten op te kopen. Daarnaast heeft men voor het eerst de stap genomen om, op kleinere schaal, beleggingsfondsen met daarin junk bonds te kopen. Dit heeft een direct effect op de prijs van alle financiële producten. De economie wordt verder ondersteund door fiscaal beleid. Na een eerste pakket van 2.2 biljoen USD, zijn de Verenigde Staten momenteel aan het praten over een vervolg pakket van 1 biljoen dollar. De EU werkt aan een steunpakket voor de zwaarst getroffen landen van bijna 2 biljoen euro, waarvan 750 miljard euro direct beschikbaar zou zijn. Dit stuit momenteel nog op politieke weestand. Opnieuw gaat dit om bedragen die, vooral in de VS, vele malen groter zijn dan in het verleden in voorgaande crises.

Zoals wij vorig kwartaal beschreven denken wij dat de effecten van de Covid-19 epidemie langdurig nadelige gevolgen voor de economie zullen hebben. Zelfs als de economie over enkele maanden weer volledig is geopend, dan blijft er voor enige tijd impact op het consumentenvertrouwen en op discretionaire bedrijfsuitgaven. Dit effect wordt versterkt door de hoge schuldenlasten bij vele bedrijven.

Dit betekent dat een groot aantal aandelen niet in lijn handelt met de waardeveranderingen van de onderliggende business. Hoewel dergelijke discrepanties over lange termijn altijd corrigeren, is het lastig de timing van een dergelijke correctie te voorspellen zolang overheden en centrale banken de beurs blijven ondersteunen. Om deze reden houden wij vast aan onze neutrale aandelenweging. Wel proberen we de volatiliteit te gebruiken om aandelen met mindere vooruitzichten, zoals General Electric, of aandelen die te duur zijn geworden, zoals Paypal, te ruilen voor defensievere ondernemingen. Bijna alle ondernemingen in de portefeuilles zouden een hoger inflatieniveau goed kunnen doorstaan. Mocht de monetaire verruiming zich in de toekomst uiten in hogere inflatie, dan zijn deze ondernemingen in staat om hogere prijzen door te berekenen aan hun klanten.

Voorts houden we rekening met mogelijke tweede orde effecten van de Covid19 problematiek. Momenteel is er al een politieke discussie gaande over wie er schuld heeft aan de crisis en wat voor maatregelen hiervoor genomen dienen te worden. De toekomst van de trade deal tussen de VS en China, voor zover die ooit in werking is getreden, is op zijn best onzeker. Ter ondersteuning van de binnenlandse economie lijkt de VS zich nog meer richting protectionisme te bewegen. Handelstarieven op Europese goederen staan opnieuw ter discussie en visum-aanvragen voor kennismigranten zijn tijdelijk stilgezet. De verstoring in de voedselproductie kan ook tot hogere voedselprijzen leiden wat samen met de hoge werkloosheid kan leiden tot meer onvrede en mogelijke protesten, voornamelijk in opkomende markten.

Tot slot is de opkomst van de “retail belegger” in de afgelopen periode opvallend. Door de hevige concurrentie van online brokers is het voor Amerikanen mogelijk om zonder commissie te handelen in aandelen en opties. Beleggen lijkt de nieuwste vorm van tijdverdrijf voor de vele mensen die thuis zitten. Hoewel de impact van dergelijke beleggers op de totale markt beperkt is, zorgt dit voor enkele vreemde uitschieters in de markt. Dit komt omdat de interesse voornamelijk ligt bijeen selecte groep van aandelen, waaronder vliegtuigmaatschappijen, cruise lines of bedrijven met voor de consument bekende namen. Een voorbeeld is Hertz, welk aandeel in de dagen nadat het bedrijf faillissement had aangevraagd is vertwaalfvoudigd.

Obligaties en liquiditeiten

Onze high yield obligaties zijn geruild naar defensieve aandelen omdat we het rendement op high yield obligaties niet aantrekkelijk achten. Ook zijn dergelijke obligaties vanwege afnemende liquiditeit in de markt erg volatiel waardoor ze tijdens een maand als maart harder daalden dan menig defensief aandeel.

Aandelen

Ondanks de hoge waarderingen denken we op individuele basis nog aantrekkelijke beleggingen te kunnen vinden. Tijdens het kwartaal zijn enkele defensieve kwaliteitsondernemingen aan de portefeuille toegevoegd.

Beursgenoteerde Private Equity managers

Vanwege de Covid-19 problematiek zijn er veel private ondernemingen te koop voor aantrekkelijke waarderingen. Private Equity kan in een dergelijke markt veel waarde toevoegen. Wij behouden onze overweging in deze asset class.

Vastgoed

Onze onderweging van vastgoed heeft ons dit jaar goed geholpen in ons rendement. Omdat deze onderweging een langdurige, strategische keuze is, en niet een tijdelijke, tactische keuze, hebben we ervoor gekozen om voor het eerst sinds 2007 onze benchmark aan te passen. De neutrale weging van vastgoed wordt vanaf juli 5% in plaats van 10%, wat meer in lijn is met onze feitelijke positionering.

Grondstoffen

Onze positie in goud blijft gehandhaafd. Het aandeel Royal Gold, dat goudmijnen financiert en als terugbetaling een deel van de goudopbrengsten krijgt, hebben we geruild naar fysiek goud.

Meer outlooks

Beleggingsvooruitzichten derde kwartaal 2024

Dit kwartaalbericht wordt kort ingegaan op de economische ontwikkelingen en inflatie in de belangrijke regio’s voor onze portefeuilles en uitgebreider op de positionering binnen de beleggingscategorieën obligaties, aandelen en edele metalen. Daarbij bespreken wij de relatieve rendementen ten opzichte van het marktgemiddelde.

Beleggingsvooruitzichten tweede kwartaal 2024

Na een sterk 2023, stegen de aandelenmarkten verder door in 2024. De MSCI World aandelenindex steeg met 10.9% in het eerste kwartaal van 2024. Obligaties hadden gemiddeld een licht negatief rendement vanwege rentestijging. De aandelenselectie van Laaken bleef licht achter bij het marktgemiddelde, maar de obligatieselectie presteerde beter. Wij gaan dit kwartaal verder in op inflatie en de vertaling naar ons beheer.

Beleggingsvooruitzichten eerste kwartaal 2024

Na een zwak 2022 waarin aandelen en obligaties daalden, herstelden markten in 2023 sterk. De MSCI World aandelenindex sloot 2023 af met een stijging van 18.9%. De Bloomberg Barclays Euro Aggregate obligatie-index steeg 7.2% De effectenselectie van Laaken genereerde daarboven additioneel rendement.

Beleggingsvooruitzichten vierde kwartaal 2023

Als het tweede kwartaal gekenmerkt werd door “Kunstmatige intelligentie”, werd het derde kwartaal gekenmerkt door het woord: “Obesitas”. De implicaties van Novo Nordisk’s nieuwe obesitas medicijn, WeGovy, raasde als een wervelwind door de medische sector.

Beleggingsvooruitzichten derde kwartaal 2023

“De succesvolle invoering van vaccinatieprogramma’s en de geleidelijke heropening van economieën hebben het vertrouwen versterkt en leiden tot hogere consumentenbestedingen. Momenteel staan de rentetarieven in Europa op historisch lage niveaus, maar centrale banken zijn discussies begonnen over geleidelijke renteverhogingen als reactie op de inflatiedruk.” Dit is een greep uit het door ChatGPT gegenereerde beleggingsvooruitzicht met als input “a one page investment outlook for 2023 and 2024”.

Beleggingsvooruitzichten tweede kwartaal 2023

Begin dit jaar gaven wij aan dat macro-economen en de positionering van investeerders rekening hielden met een zeer negatief scenario. Gemiddelde economische groeiverwachtingen voor 2023 zijn sindsdien omhoog bijgesteld en werkgelegenheid bleef hoog. In anticipatie/hoop op een rentedaling later in het jaar daalde echter de rente op obligaties en behaalden zowel obligaties als aandelen een positief rendement.