Alle outlooks

Beleggings­vooruitzichten derde kwartaal 2014

“Money alone doesn’t make anybody happy. You also need shares, gold and real estates” Danny Kaye, 1913-1987

De financiële markten blijven zorgen voor verrassingen. Van alle onderzoeksrapporten die wij analyseren was er geen die de volgende ontwikkelingen had verwacht: van alle ontwikkelde landen vertoont Japan de hoogste inflatie, de Europese periferie groeide in het eerste kwartaal harder dan de VS en Argentinië is sinds begin dit jaar de hoogst renderende beurs.

Gedurende de laatste vijf jaar leidde het ruime monetaire beleid van de grote centrale banken de wereldeconomie door de zwaarste periode sinds de jaren dertig. Financiële markten presteerden buitengewoon goed in deze situatie van lage rente. Aandelenprijzen verdubbelden, obligatierente in Europa daalde naar het laagste niveau in vijfhonderd jaar en Europese desintegratie is voorkomen.

Wij zijn nu op een punt waar de centrale banken van het Verenigd Koninkrijk en de VS als eerste overwegen of en wanneer zij hun monetaire beleid gaan aanpassen. Het economisch herstel van Continentaal Europa en Japan blijft nog achter en verdere verruiming van het monetaire beleid daar is waarschijnlijk.

De toename van de spaarquote in de wereld en het lage rendement op liquiditeiten hebben gezorgd voor goede rendementen op aandelen en obligaties. Dividenden en coupons geven aanzienlijk hoger rendement dan de creditrente. Na een goed 2013 zijn investeerders die renterisico hebben aangenomen in 2014 verder beloond. Het is wel onheilspellend dat de markten blijven stijgen met zeer lage volatiliteit. Volatiliteit is op het laagste niveau in zeven jaar. In de VS wordt dit gemeten door de VIX index, de angstmeter van Wall Street. Die duidt op erg veel eensgezindheid onder investeerders.

Stilte voor de storm? Een harde daling van de groei in China kan de positieve markten doen draaien, maar met de recente toename van Chinese export is dit onwaarschijnlijk. Naar verwachting groeit de Chinese economie met meer dan zeven procent. De “schaduwbanken” sector lijkt kleiner te zijn dan de media doen geloven en daarom verwachten wij geen implosie van kredietverlening.

In Europa zijn zorgen dit jaar hoofdzakelijk op deflatie gericht, maar de acht triljard dollar die de centrale banken over de laatste zes jaar hebben gecreëerd voor stimulus kan uiteindelijk hogere inflatie veroorzaken en rente doen stijgen. Dit gebeurt wanneer de omloopsnelheid van kapitaal toeneemt. De Bank voor Internationale Betalingen benadrukte dit recent in het jaarverslag. Rentestijging kan een negatief effect hebben op overheidsfinanciën, bedrijfsinvesteringen, de huizenmarkt en financiële activa.

Geopolitieke risico’s blijven ook een bedreiging. Deze zijn vaak onvoorspelbaar en waarschijnlijk anders dan tien jaar geleden. De Obama regering is minder geneigd conflicten te zoeken dan zijn voorganger; Amerikanen willen niet nog meer oorlog en de energieafhankelijkheid van de VS is afgenomen.

Er zijn meer “black swans” die per definitie moeilijk te voorzien zijn. Wij blijven echter positief over de vooruitzichten voor de wereldeconomie. Hoewel het eerste kwartaal qua economische groei tegenviel, ontwikkelen de meeste indicatoren en werkgelegenheidsstatistieken zich gunstig. Wij zijn van mening dat mondiale economische groei van drie procent haalbaar is en verwachten dat bedrijfswinsten tussen de vijf en negen procent zullen stijgen. Strengere macro-prudentiële maatregels en snellere interventie in ontwikkelde en ontwikkelende markten hebben risico’s gereduceerd voor investeerders in de afgelopen jaren.

Asset allocatie

Naast de economische groeivooruitzichten verwachten we dat inflatie en rente voorlopig laag blijven. Dit ondersteunt bedrijfswinsten en brengt waarderingen mogelijk nog iets hoger, vooral in de VS en Japan. Wij blijven overwogen in aandelen van solide ondernemingen met een sterke balans. De risicorendementsvooruitzichten voor aandelen zijn aantrekkelijker dan voor obligaties. Ontwikkelende economieën zijn nog steeds relatief lager gewaardeerd en bieden interessante mogelijkheden. Rigoureuze aandelenselectie blijft daarin van belang.

Obligaties zijn weinig aantrekkelijk meer en veel beleggers inclusief Laaken zijn overeenkomstig gepositioneerd: onderwogen en met korte looptijden. De lange termijn vooruitzichten voor de obligatiemarkt blijven ongunstig. Dividendrendement op aandelen is nu zelfs hoger dan het rendement op niet investment grade obligaties.

In deze lage rente situatie loont het om te diversifiëren in vastgoed, private equity en edele metalen. Vastgoed en edele metalen voorzien de portefeuille van bescherming tegen onverwachte inflatiestijging en private equity bedrijven halen hogere rendementen in hun niet beursgenoteerde investeringen door gebruik van leverage.

Meer outlooks

Beleggingsvooruitzichten derde kwartaal 2024

Dit kwartaalbericht wordt kort ingegaan op de economische ontwikkelingen en inflatie in de belangrijke regio’s voor onze portefeuilles en uitgebreider op de positionering binnen de beleggingscategorieën obligaties, aandelen en edele metalen. Daarbij bespreken wij de relatieve rendementen ten opzichte van het marktgemiddelde.

Beleggingsvooruitzichten tweede kwartaal 2024

Na een sterk 2023, stegen de aandelenmarkten verder door in 2024. De MSCI World aandelenindex steeg met 10.9% in het eerste kwartaal van 2024. Obligaties hadden gemiddeld een licht negatief rendement vanwege rentestijging. De aandelenselectie van Laaken bleef licht achter bij het marktgemiddelde, maar de obligatieselectie presteerde beter. Wij gaan dit kwartaal verder in op inflatie en de vertaling naar ons beheer.

Beleggingsvooruitzichten eerste kwartaal 2024

Na een zwak 2022 waarin aandelen en obligaties daalden, herstelden markten in 2023 sterk. De MSCI World aandelenindex sloot 2023 af met een stijging van 18.9%. De Bloomberg Barclays Euro Aggregate obligatie-index steeg 7.2% De effectenselectie van Laaken genereerde daarboven additioneel rendement.

Beleggingsvooruitzichten vierde kwartaal 2023

Als het tweede kwartaal gekenmerkt werd door “Kunstmatige intelligentie”, werd het derde kwartaal gekenmerkt door het woord: “Obesitas”. De implicaties van Novo Nordisk’s nieuwe obesitas medicijn, WeGovy, raasde als een wervelwind door de medische sector.

Beleggingsvooruitzichten derde kwartaal 2023

“De succesvolle invoering van vaccinatieprogramma’s en de geleidelijke heropening van economieën hebben het vertrouwen versterkt en leiden tot hogere consumentenbestedingen. Momenteel staan de rentetarieven in Europa op historisch lage niveaus, maar centrale banken zijn discussies begonnen over geleidelijke renteverhogingen als reactie op de inflatiedruk.” Dit is een greep uit het door ChatGPT gegenereerde beleggingsvooruitzicht met als input “a one page investment outlook for 2023 and 2024”.

Beleggingsvooruitzichten tweede kwartaal 2023

Begin dit jaar gaven wij aan dat macro-economen en de positionering van investeerders rekening hielden met een zeer negatief scenario. Gemiddelde economische groeiverwachtingen voor 2023 zijn sindsdien omhoog bijgesteld en werkgelegenheid bleef hoog. In anticipatie/hoop op een rentedaling later in het jaar daalde echter de rente op obligaties en behaalden zowel obligaties als aandelen een positief rendement.