Alle outlooks

Beleggings­vooruitzichten derde kwartaal 2014

“Money alone doesn’t make anybody happy. You also need shares, gold and real estates” Danny Kaye, 1913-1987

De financiële markten blijven zorgen voor verrassingen. Van alle onderzoeksrapporten die wij analyseren was er geen die de volgende ontwikkelingen had verwacht: van alle ontwikkelde landen vertoont Japan de hoogste inflatie, de Europese periferie groeide in het eerste kwartaal harder dan de VS en Argentinië is sinds begin dit jaar de hoogst renderende beurs.

Gedurende de laatste vijf jaar leidde het ruime monetaire beleid van de grote centrale banken de wereldeconomie door de zwaarste periode sinds de jaren dertig. Financiële markten presteerden buitengewoon goed in deze situatie van lage rente. Aandelenprijzen verdubbelden, obligatierente in Europa daalde naar het laagste niveau in vijfhonderd jaar en Europese desintegratie is voorkomen.

Wij zijn nu op een punt waar de centrale banken van het Verenigd Koninkrijk en de VS als eerste overwegen of en wanneer zij hun monetaire beleid gaan aanpassen. Het economisch herstel van Continentaal Europa en Japan blijft nog achter en verdere verruiming van het monetaire beleid daar is waarschijnlijk.

De toename van de spaarquote in de wereld en het lage rendement op liquiditeiten hebben gezorgd voor goede rendementen op aandelen en obligaties. Dividenden en coupons geven aanzienlijk hoger rendement dan de creditrente. Na een goed 2013 zijn investeerders die renterisico hebben aangenomen in 2014 verder beloond. Het is wel onheilspellend dat de markten blijven stijgen met zeer lage volatiliteit. Volatiliteit is op het laagste niveau in zeven jaar. In de VS wordt dit gemeten door de VIX index, de angstmeter van Wall Street. Die duidt op erg veel eensgezindheid onder investeerders.

Stilte voor de storm? Een harde daling van de groei in China kan de positieve markten doen draaien, maar met de recente toename van Chinese export is dit onwaarschijnlijk. Naar verwachting groeit de Chinese economie met meer dan zeven procent. De “schaduwbanken” sector lijkt kleiner te zijn dan de media doen geloven en daarom verwachten wij geen implosie van kredietverlening.

In Europa zijn zorgen dit jaar hoofdzakelijk op deflatie gericht, maar de acht triljard dollar die de centrale banken over de laatste zes jaar hebben gecreëerd voor stimulus kan uiteindelijk hogere inflatie veroorzaken en rente doen stijgen. Dit gebeurt wanneer de omloopsnelheid van kapitaal toeneemt. De Bank voor Internationale Betalingen benadrukte dit recent in het jaarverslag. Rentestijging kan een negatief effect hebben op overheidsfinanciën, bedrijfsinvesteringen, de huizenmarkt en financiële activa.

Geopolitieke risico’s blijven ook een bedreiging. Deze zijn vaak onvoorspelbaar en waarschijnlijk anders dan tien jaar geleden. De Obama regering is minder geneigd conflicten te zoeken dan zijn voorganger; Amerikanen willen niet nog meer oorlog en de energieafhankelijkheid van de VS is afgenomen.

Er zijn meer “black swans” die per definitie moeilijk te voorzien zijn. Wij blijven echter positief over de vooruitzichten voor de wereldeconomie. Hoewel het eerste kwartaal qua economische groei tegenviel, ontwikkelen de meeste indicatoren en werkgelegenheidsstatistieken zich gunstig. Wij zijn van mening dat mondiale economische groei van drie procent haalbaar is en verwachten dat bedrijfswinsten tussen de vijf en negen procent zullen stijgen. Strengere macro-prudentiële maatregels en snellere interventie in ontwikkelde en ontwikkelende markten hebben risico’s gereduceerd voor investeerders in de afgelopen jaren.

Asset allocatie

Naast de economische groeivooruitzichten verwachten we dat inflatie en rente voorlopig laag blijven. Dit ondersteunt bedrijfswinsten en brengt waarderingen mogelijk nog iets hoger, vooral in de VS en Japan. Wij blijven overwogen in aandelen van solide ondernemingen met een sterke balans. De risicorendementsvooruitzichten voor aandelen zijn aantrekkelijker dan voor obligaties. Ontwikkelende economieën zijn nog steeds relatief lager gewaardeerd en bieden interessante mogelijkheden. Rigoureuze aandelenselectie blijft daarin van belang.

Obligaties zijn weinig aantrekkelijk meer en veel beleggers inclusief Laaken zijn overeenkomstig gepositioneerd: onderwogen en met korte looptijden. De lange termijn vooruitzichten voor de obligatiemarkt blijven ongunstig. Dividendrendement op aandelen is nu zelfs hoger dan het rendement op niet investment grade obligaties.

In deze lage rente situatie loont het om te diversifiëren in vastgoed, private equity en edele metalen. Vastgoed en edele metalen voorzien de portefeuille van bescherming tegen onverwachte inflatiestijging en private equity bedrijven halen hogere rendementen in hun niet beursgenoteerde investeringen door gebruik van leverage.

Meer outlooks

Beleggingsvooruitzichten derde kwartaal 2023

Beleggingsvooruitzichten tweede kwartaal 2023

Beleggingsvooruitzichten eerste kwartaal 2023

Na drie tumultueuze kwartalen, herstelde de aandelenmarkten licht in het vierde kwartaal. De MSCI wereld aandelen index sloot 2022 af met een daling van 13% in Euro’. De hoge inflatie in VS en EU hield aan op respectievelijk 7% en 10%. Daarop verhoogde de Amerikaanse Fed zijn beleidsrente van 0.25% eind 2021 naar 4.5% eind 2022. De rentestijging zorgde voor een correctie in de aandelenbeurzen en bracht met een forse daling volatiliteit terug in de sluimerende obligatiemarkt.

Beleggingsvooruitzichten vierde kwartaal 2022

Na een aanval op de energie infrastructuur van Europa, Russische mobilisatie, sterke stijging van consumentenprijsindices en niet eerder vertoonde rentestijgingen van de Amerikaanse en Europese centrale banken hangen de financiële markten in de touwen.

Beleggingsvooruitzichten derde kwartaal 2022

De eerste zes maanden van dit jaar waren het slechtste halfjaar sinds 1970 voor financiële markten. Met de recent gestegen rente bieden obligaties vrijwel geen demping voor de daling in de aandelenmarkt. Markten blijven in de greep van hoge energieprijzen, inflatie en renteverhogingen. Wij gaan in op deze punten en concluderen met twee scenario’s.

Beleggingsvooruitzichten tweede kwartaal 2022

Een beleggingsvooruitzicht moet geen terugblik zijn. Financiële markten kijken vooruit. Desondanks, gezien het volatiele eerste kwartaal, kijken wij dit keer terug om te zien hoe verwachtingen zijn bijgesteld over de laatste drie maanden. We evalueren drie marktbewegingen.