Alle outlooks

Beleggings­vooruitzichten derde kwartaal 2021

"In dit vooruitzicht op het derde kwartaal van 2021 gaan wij kort in op vier actuele thema’s: de heropening na de pandemie, inflatie, geopolitiek en duurzaamheid."

"Habit is the deepest law of human nature."

- Thomas Carlyle

Wereldeconomie

De heropening van de samenleving en de voortgang van vaccinaties domineren beleggingsvooruitzichten. Daar ontkomt ook dit bericht niet aan. In dit vooruitzicht op het derde kwartaal van 2021 gaan wij kort in op vier actuele thema’s: de heropening na de pandemie, inflatie, geopolitiek en duurzaamheid.

Met name ontwikkelde markten, die ver voorlopen met inentingen, zijn voortvarend met het heropenen van de samenleving. Wereldwijd zijn er 2,8 miljard vaccin doses toegediend. 23% van de wereldbevolking heeft minstens één prik gehad, er worden dagelijks 42 miljoen vaccins uitgedeeld en besmettingsaantallen nemen af. Nieuwe varianten en lokale stijgingen in besmettingen zullen het nieuws voorlopig blijven domineren. Hoopvol is dat in het VK de stijgende aantallen besmettingen na een daadkrachtige vaccinatiecampagne niet tot meer ic-opnames of sterfgevallen lijken te leiden.

Er worden op het moment veel economische data gepubliceerd die sterk vertekend worden door de lage standen van deze data tijdens de lockdown een jaar geleden. Zo is het volume van wereldhandel 25% hoger dan een jaar geleden, Amerikaanse productie van consumentengoederen 14,5% hoger en Japanse warenhuizen hadden 65% meer omzet dan een jaar geleden. Statistieken die niet van lage niveaus een jaar geleden komen, maar wel forse uitslagen vertonen zijn er ook. Zo is de VN wereldwijde voedselprijsindex 40% hoger en containervrachtprijzen voor transport uit Shanghai zijn 27% gestegen ten opzichte van pre-Covid niveaus. Wij verwachten dat iedere verruiming wordt aangegrepen door de samenleving om oude gewoontes weer op te pakken. De hossende en zingende Tsjechische supporters tijdens de teleurstellende EK-uitschakeling van Nederland is een recent voorbeeld waar angst voor besmetting ver te zoeken was.

Het ziet ernaar uit dat naar mate de samenleving heropent de aanbodcapaciteit een restrictieve factor kan zijn. Bovenstaande voedsel- en transportprijsbewegingen zijn niet de enige voorbeelden. Personeel is voor ondernemingen momenteel moeilijk te vinden zonder betere voorwaarden aan te bieden en veel grondstofprijzen waaronder energie zijn significant hoger dan het niveau van begin 2020. Door deze beweging duiden recente prijsstatistieken ook op inflatie. In de VS, waar de samenleving als eerste is geopend, was de consumentenprijsindex (CPI) +5% in de maand mei. De Europese CPI was slechts +2%. Een reactie hierop van de Amerikaanse centrale bank blijft vooralsnog uit. Het rentebeleidscomité verwacht dat dit hoge niveau tijdelijk is. Ook financiële markten reageren gematigd op de hoogste jaarlijkse inflatie sinds 2008. Dat blijkt uit de dalende 10-jaarsrente. Argumenten voor een langdurig lage inflatie zijn onder ander een vergrijzende samenleving en doorlopende technologische vooruitgang. Het Laaken investment committee blijft voorzichtig met het nemen van renterisico in de portefeuilles. Recente hogere CPI-waardes kunnen worden doorgevoerd in lonen en het ongekend ruimte monetaire beleid blijft een risico vormen voor inflatie.

Op geopolitiek gebied blijven we nauwgezet de ontwikkelingen volgen tussen het Westen en China. De retoriek jegens China verhardt en het risico dat China een poging doet om de macht over Taiwan te krijgen blijft bestaan. De recente ontmoeting tussen de leiders van Rusland en de VS lijkt de gespannen relatie enigszins te herstellen. Voor Europa worden de Duitse verkiezingen een belangrijk moment.

Tot slot hebben de financiële markten dit jaar een noemenswaardige ontwikkeling laten zien voor duurzame versus niet duurzame beleggingen. Ook Laaken heeft onder de Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation in maart jongstleden formeel moeten vaststellen of en hoe het duurzaamheid in acht neemt bij beleggingsbeslissingen, zie hiervoor onze nieuwe website. Mede door zeer hoge waarderingen voor uitgesproken duurzame aandelen als Vestas en Orsted eind 2020 en fors hogere energieprijzen hebben juist de niet duurzame, doorgaans goedkopere aandelen relatief beter gepresteerd. Energieaandelen zoals Shell zitten echter ook in veel duurzame beleggingsfondsen en door de populariteit van deze fondsen hebben de vertegenwoordigers van deze beleggers nu ook zeggenschap bij dergelijke olieproducenten en wordt management verzocht om winstgevendheid te reduceren ten opzichte van duurzaamheid. Opvallend genoeg zou deze ontwikkeling het energie-aanbod kunnen reduceren, wat kan leiden tot hogere energieprijzen.

De bovenstaande factoren weegt het investment committee mee in het portefeuille beleid. Welke wij graag toelichten.

Obligaties en liquiditeiten

In de portefeuilles wordt een balans opgemaakt tussen renterisico en het negatieve rentebeleid van de depotbanken. Obligaties met positief effectief rendement, beperkt debiteurenrisico en acceptabele looptijden worden toegevoegd aan de portefeuilles. Over het algemeen blijft deze categorie onderwogen ten opzichte van de neutrale weging. Obligaties in USD zijn verder afgebouwd door het afgenomen verschil in rente met Euro-obligaties.

Zakelijke waarden

Wij handhaven een overweging in zakelijke waarden tegen de achtergrond van historisch gezien lage rente en hoge waarderingen in aandelen. Ons beleggingsbeleid focust op individuele aandelenselectie, waar waardering een hoofdrol speelt. Onze aandelenportefeuille bestaat uit een selectie van goedkoper gewaardeerde bedrijven zoals Fresenius als wel redelijke gewaardeerde bedrijven met hogere groei zoals S&P Global. De top-3 positieve bijdragers, uitgedrukt in Euros van het tweede kwartaal waren Partners Group (+20%), Alphabet (+20%) en Nike (+16%). De top-3 negatieve bijdragers waren Interactive Brokers (-10%), Keppel REIT (-5%) en Amerisource Bergen (-3%).  Mocht de rente verder stijgen dan is een correctie in met name dure groeiaandelen mogelijk een risico, maar dit zal op langere termijn worden gecompenseerd door winstgroei.

Meer outlooks

Beleggingsvooruitzichten eerste kwartaal 2024

Beleggingsvooruitzichten vierde kwartaal 2023

Beleggingsvooruitzichten derde kwartaal 2023

“De succesvolle invoering van vaccinatieprogramma’s en de geleidelijke heropening van economieën hebben het vertrouwen versterkt en leiden tot hogere consumentenbestedingen. Momenteel staan de rentetarieven in Europa op historisch lage niveaus, maar centrale banken zijn discussies begonnen over geleidelijke renteverhogingen als reactie op de inflatiedruk.” Dit is een greep uit het door ChatGPT gegenereerde beleggingsvooruitzicht met als input “a one page investment outlook for 2023 and 2024”.

Beleggingsvooruitzichten tweede kwartaal 2023

Begin dit jaar gaven wij aan dat macro-economen en de positionering van investeerders rekening hielden met een zeer negatief scenario. Gemiddelde economische groeiverwachtingen voor 2023 zijn sindsdien omhoog bijgesteld en werkgelegenheid bleef hoog. In anticipatie/hoop op een rentedaling later in het jaar daalde echter de rente op obligaties en behaalden zowel obligaties als aandelen een positief rendement.

Beleggingsvooruitzichten eerste kwartaal 2023

Na drie tumultueuze kwartalen, herstelde de aandelenmarkten licht in het vierde kwartaal. De MSCI wereld aandelen index sloot 2022 af met een daling van 13% in Euro’. De hoge inflatie in VS en EU hield aan op respectievelijk 7% en 10%. Daarop verhoogde de Amerikaanse Fed zijn beleidsrente van 0.25% eind 2021 naar 4.5% eind 2022. De rentestijging zorgde voor een correctie in de aandelenbeurzen en bracht met een forse daling volatiliteit terug in de sluimerende obligatiemarkt.

Beleggingsvooruitzichten vierde kwartaal 2022

Na een aanval op de energie infrastructuur van Europa, Russische mobilisatie, sterke stijging van consumentenprijsindices en niet eerder vertoonde rentestijgingen van de Amerikaanse en Europese centrale banken hangen de financiële markten in de touwen.