Alle outlooks

Beleggings­vooruitzichten derde kwartaal 2021

"In dit vooruitzicht op het derde kwartaal van 2021 gaan wij kort in op vier actuele thema’s: de heropening na de pandemie, inflatie, geopolitiek en duurzaamheid."

"Habit is the deepest law of human nature."

- Thomas Carlyle

Wereldeconomie

De heropening van de samenleving en de voortgang van vaccinaties domineren beleggingsvooruitzichten. Daar ontkomt ook dit bericht niet aan. In dit vooruitzicht op het derde kwartaal van 2021 gaan wij kort in op vier actuele thema’s: de heropening na de pandemie, inflatie, geopolitiek en duurzaamheid.

Met name ontwikkelde markten, die ver voorlopen met inentingen, zijn voortvarend met het heropenen van de samenleving. Wereldwijd zijn er 2,8 miljard vaccin doses toegediend. 23% van de wereldbevolking heeft minstens één prik gehad, er worden dagelijks 42 miljoen vaccins uitgedeeld en besmettingsaantallen nemen af. Nieuwe varianten en lokale stijgingen in besmettingen zullen het nieuws voorlopig blijven domineren. Hoopvol is dat in het VK de stijgende aantallen besmettingen na een daadkrachtige vaccinatiecampagne niet tot meer ic-opnames of sterfgevallen lijken te leiden.

Er worden op het moment veel economische data gepubliceerd die sterk vertekend worden door de lage standen van deze data tijdens de lockdown een jaar geleden. Zo is het volume van wereldhandel 25% hoger dan een jaar geleden, Amerikaanse productie van consumentengoederen 14,5% hoger en Japanse warenhuizen hadden 65% meer omzet dan een jaar geleden. Statistieken die niet van lage niveaus een jaar geleden komen, maar wel forse uitslagen vertonen zijn er ook. Zo is de VN wereldwijde voedselprijsindex 40% hoger en containervrachtprijzen voor transport uit Shanghai zijn 27% gestegen ten opzichte van pre-Covid niveaus. Wij verwachten dat iedere verruiming wordt aangegrepen door de samenleving om oude gewoontes weer op te pakken. De hossende en zingende Tsjechische supporters tijdens de teleurstellende EK-uitschakeling van Nederland is een recent voorbeeld waar angst voor besmetting ver te zoeken was.

Het ziet ernaar uit dat naar mate de samenleving heropent de aanbodcapaciteit een restrictieve factor kan zijn. Bovenstaande voedsel- en transportprijsbewegingen zijn niet de enige voorbeelden. Personeel is voor ondernemingen momenteel moeilijk te vinden zonder betere voorwaarden aan te bieden en veel grondstofprijzen waaronder energie zijn significant hoger dan het niveau van begin 2020. Door deze beweging duiden recente prijsstatistieken ook op inflatie. In de VS, waar de samenleving als eerste is geopend, was de consumentenprijsindex (CPI) +5% in de maand mei. De Europese CPI was slechts +2%. Een reactie hierop van de Amerikaanse centrale bank blijft vooralsnog uit. Het rentebeleidscomité verwacht dat dit hoge niveau tijdelijk is. Ook financiële markten reageren gematigd op de hoogste jaarlijkse inflatie sinds 2008. Dat blijkt uit de dalende 10-jaarsrente. Argumenten voor een langdurig lage inflatie zijn onder ander een vergrijzende samenleving en doorlopende technologische vooruitgang. Het Laaken investment committee blijft voorzichtig met het nemen van renterisico in de portefeuilles. Recente hogere CPI-waardes kunnen worden doorgevoerd in lonen en het ongekend ruimte monetaire beleid blijft een risico vormen voor inflatie.

Op geopolitiek gebied blijven we nauwgezet de ontwikkelingen volgen tussen het Westen en China. De retoriek jegens China verhardt en het risico dat China een poging doet om de macht over Taiwan te krijgen blijft bestaan. De recente ontmoeting tussen de leiders van Rusland en de VS lijkt de gespannen relatie enigszins te herstellen. Voor Europa worden de Duitse verkiezingen een belangrijk moment.

Tot slot hebben de financiële markten dit jaar een noemenswaardige ontwikkeling laten zien voor duurzame versus niet duurzame beleggingen. Ook Laaken heeft onder de Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation in maart jongstleden formeel moeten vaststellen of en hoe het duurzaamheid in acht neemt bij beleggingsbeslissingen, zie hiervoor onze nieuwe website. Mede door zeer hoge waarderingen voor uitgesproken duurzame aandelen als Vestas en Orsted eind 2020 en fors hogere energieprijzen hebben juist de niet duurzame, doorgaans goedkopere aandelen relatief beter gepresteerd. Energieaandelen zoals Shell zitten echter ook in veel duurzame beleggingsfondsen en door de populariteit van deze fondsen hebben de vertegenwoordigers van deze beleggers nu ook zeggenschap bij dergelijke olieproducenten en wordt management verzocht om winstgevendheid te reduceren ten opzichte van duurzaamheid. Opvallend genoeg zou deze ontwikkeling het energie-aanbod kunnen reduceren, wat kan leiden tot hogere energieprijzen.

De bovenstaande factoren weegt het investment committee mee in het portefeuille beleid. Welke wij graag toelichten.

Obligaties en liquiditeiten

In de portefeuilles wordt een balans opgemaakt tussen renterisico en het negatieve rentebeleid van de depotbanken. Obligaties met positief effectief rendement, beperkt debiteurenrisico en acceptabele looptijden worden toegevoegd aan de portefeuilles. Over het algemeen blijft deze categorie onderwogen ten opzichte van de neutrale weging. Obligaties in USD zijn verder afgebouwd door het afgenomen verschil in rente met Euro-obligaties.

Zakelijke waarden

Wij handhaven een overweging in zakelijke waarden tegen de achtergrond van historisch gezien lage rente en hoge waarderingen in aandelen. Ons beleggingsbeleid focust op individuele aandelenselectie, waar waardering een hoofdrol speelt. Onze aandelenportefeuille bestaat uit een selectie van goedkoper gewaardeerde bedrijven zoals Fresenius als wel redelijke gewaardeerde bedrijven met hogere groei zoals S&P Global. De top-3 positieve bijdragers, uitgedrukt in Euros van het tweede kwartaal waren Partners Group (+20%), Alphabet (+20%) en Nike (+16%). De top-3 negatieve bijdragers waren Interactive Brokers (-10%), Keppel REIT (-5%) en Amerisource Bergen (-3%).  Mocht de rente verder stijgen dan is een correctie in met name dure groeiaandelen mogelijk een risico, maar dit zal op langere termijn worden gecompenseerd door winstgroei.

Meer outlooks

Beleggingsvooruitzichten vierde kwartaal 2021

De actuele thema’s voor de financiële markten op dit moment zijn de ontwikkeling van de vaccinatiegraad, inflatie en recente gebeurtenissen in China.   

Beleggings­vooruitzichten tweede kwartaal 2021

Wij hebben in de portefeuilles rekening gehouden met de mogelijke stijging in inflatie door relatief korte obligaties aan te houden en vrijwel alleen bedrijven op te nemen met genoeg prijszettingsvermogen om eventuele inflatie aan hun klanten door te kunnen rekenen.

Beleggings­vooruitzichten eerste kwartaal 2021

De vooruitzichten voor de wereldeconomie zijn gunstig, de consensus groeiverwachting voor wereldwijd BBP lag per einde jaar op min 3,8% voor 2020, maar op plus 5,2% voor 2021 en plus 3,7% voor het jaar daarna.

Beleggings­vooruitzichten vierde kwartaal 2020

Het blijft in onze optiek raadzaam om belegd te blijven in goede ondernemingen die handelen voor acceptabele waarderingen.

Beleggings­vooruitzichten derde kwartaal 2020

Zoals wij vorig kwartaal beschreven denken wij dat de effecten van de Covid-19 epidemie langdurig nadelige gevolgen voor de economie zullen hebben.

Beleggings­vooruitzichten tweede kwartaal 2020

Ons basisscenario is dat de veranderingen in de wereld als gevolg van Covid-19 uiteindelijk van tijdelijke aard zijn.