Toezicht, vergunningen en registratie

Laaken Asset Management is:

Gereguleerd door:

DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. PRUDENTIEEL TOEZICHT

STICHTING AUTORITEIT FINANCIELE MARKTEN - AFM GEDRAGSTOEZICHT

Geregistreerd bij:

STICHTING AUTORITEIT FINANCIELE MARKTEN - AFM BELEGGINGSDIENST VERMOGENSBEHEER, VERGUNNING C, INGEVOLGE ARTIKEL 2:96 VAN DE WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT, REGISTRATIE NUMMER 11000135

DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. ALS BELEGGINGSONDERNEMING, RELATIE-ID E259576
KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN IN HET HANDELSREGISTER AMSTERDAM, DOSSIER NUMMER 34237402

KLACHTENINSTIUUT FINANCIELE DIENSTVERLENING – KIFID REGISTRATIE NUMMER 400.000118

DSI - DUTCH SECURITIES INSITUTE, REGISTRATIENUMMER 67166

En aangesloten bij:

VERENIGING VAN VERMOGENSBEHEERDERS & ADVISEURS

VERENIGING VAN EFFECTENBEZITTERS