Kosten

Laaken belegt zo min mogelijk in producten of fondsen. Door in zelf geselecteerde, solide aandelen en obligaties te beleggen worden kosten- en risico-efficiënte portefeuilles samengesteld en constant gemonitord.  De opstapeling van kosten die voortvloeit uit vermogensbeheer via beleggingsfondsen wordt door de aanpak van Laaken grotendeels vermeden. Er is sprake van een zeer geringe allocatie naar fondsen. Dit wordt uitsluitend gedaan wanneer een dergelijke belegging efficiënter is dan een directe belegging in het onderliggende aandeel of obligatie.  

Hieronder vindt u via de links een overzicht van de kosten, uitgedrukt als percentage van het totale vermogen. Dit betreft de kosten inclusief kosten van onderliggende fondsen, transactiekosten en bewaarloon wat de depotbank rekent. De jaarlijkse kosten zijn afhankelijk van het totale vermogen onder beheer, de gekozen dienstverlening, maar ook het aantal transacties die worden gedaan in de portefueille. Om de verwachte kosten inzichtelijk te maken hebben wij hier aannames voor gedaan.

 

 

Laaken Individuele Beleggingsportefeuille

Laaken rekent 1% per jaar tot € 5.000.000, 0,5% over het vermogen van € 5.000.000 tot € 10.000.000 en 0,25% over het meerdere vermogen, gefactureerd per kwartaal ultimo, +21% B.T.W. voor EU ingezetenen. Dit is exclusief bankkosten en transactiekosten.

Bereken hier uw kosten voor vermogensbeheer

 

Laaken Beleggingsfonds

Laaken rekent 1% per jaar, berekend over het gemiddelde maandelijks vermogen per kwartaal ultimo - Vrijgesteld van B.T.W. Dit is exclusief bankkosten en transactiekosten.

Bereken hier uw kosten voor een participatie in een Laaken fonds

 

 

Bankkosten

Bankkosten en provisies welke de depotbank de cliënt in rekening brengt, worden door Laaken periodiek met de bank geëvalueerd en verschillen per bank.

Geen verborgen kosten

Vermogensbeheervergoeding is de enige bron van inkomsten van Laaken Asset Management.

Geen belangenverstrengelingen

Laaken ontvangt geen retourprovisies, of vergoedingen voor distributie van producten of externe beleggingsfondsen.