Alle theses

Broadridge

"Broadridge is een uitbestedingspartij voor de financiële industrie. Zij leveren essentiële services die diep zijn geïntegreerd in de werksystemen van banken en brokers. Ondanks de onmisbare rol, vormen Broadridge’s services slechts een klein deel van de kostenstructuur van hun klanten. Deze combinatie zorgt voor een aantrekkelijk businessmodel. Broadridge is een recente toevoeging aan de portefeuilles. Wij leggen u hieronder graag uit waarom wij aandeelhouder zijn."

Segmenten
Broadridge genereert omzet uit twee segmenten:

  • Investor Communications (75% van operationele winst): De Amerikaanse toezichthouder verplicht bedrijven en beleggingsfondsen om elk jaar hun aandeelhouders te vragen om te stemmen over belangrijke agendapunten en hen periodiek van informatie te voorzien. Deze partijen weten niet wie hun aandeelhouders zijn. De enige manier om met hun aandeelhouders te communiceren is via de brokers, die dit uitbesteden aan Broadridge. Broadridge verzorgt de communicatie en telt de stemmen van meer dan 80% van alle Amerikaanse aandelen en rekent 95% van de brokers als klant. Broadridge verdient een fee voor elke communicatie die ze versturen.
  • Global Technology and Operations (25% van operationele winst): Broadridge helpt banken met het automatiseren van hun backoffice processen, waaronder alle administratie die gepaard gaat met het verwerken van aandelen- en obligatietransacties. Broadridge telt 24 van de 25 grootste globale banken als klant. Zij verwerken respectievelijk 30% en 60% van alle aandelen- en obligatietransacties in de Verenigde Staten. Contracten met hun klanten zijn meerjarig in lengte en de inkomsten zijn grotendeels wederkerend.

Waardering

Broadridge verwacht 5-7% autonome omzetgroei voor beide segmenten. In het Investor Communications segment wordt groei gedreven door een toename in het aantal individuele posities in aandelen en beleggingsfondsen. De financiële markten worden steeds toegankelijker voor nieuwe beleggers met dalende handelscommissies en de opkomst van betaalbare robot-adviseurs. Dit leidt tot meer aandeelhouders en dus meer communicatiestromen. In het Global Technology and Operations segment wordt groei gedreven doordat banken die hun administratieve taken steeds meer uitbesteden, het aanbieden van nieuwe services en de groei in handelsvolumes. Door middel van continue margeverbetering, resulteert dit in een autonome winstgroei van 7-10%. Broadridge vereist weinig kapitaal om deze groei te realiseren, waardoor ze 100% van de winst converteren naar vrije kasstroom. Dit gebruiken ze om overnames te doen, aandelen terug te kopen en dividend te betalen. Dit brengt de totale rendementsverwachting naar 12-15% per jaar.

Naast de sterke groeivooruitzichten, is de stabiliteit van het bedrijf een positieve factor. De omzet is grotendeels onafhankelijk van de economische cyclus. Historisch gezien, daalt het aantal posities in aandelen en beleggingsfondsen niet in een recessie. Bovendien heeft Broadridge een retentie ratio van 98%. Dit betekent dat 98% van de klanten volgend jaar nog steeds klant zijn. Broadridge handelt op 21x de geschatte winst over 2023. Wij vinden dit een acceptabele waardering voor een bedrijf met dergelijke vooruitzichten, dominante marktposities en een defensief profiel.

Risico’s

Broadridge opereert in een gereguleerde industrie. De Securities and Exchange Commission (SEC) houdt overzicht en bepaalt de tarieven die Broadridge kan vragen in het communicatie segment. Dit brengt het risico met zich mee dat regelgeving, in de vorm van lagere tarieven, een negatieve impact kan hebben. Wij achten dit risico laag. De SEC is gefocust op het bevorderen van transparantie in de markten en het beschermen van de rechten van beleggers. Broadridge maakt dit mogelijk door beleggers van informatie te voorzien en een stem te geven in beslissingen van bedrijven. Het heeft bewezen dit nauwkeurig en betrouwbaar te doen. De SEC heeft meerdere onderzoeken gedaan naar Broadridge met de conclusie dat ze cruciaal zijn voor het functioneren van de markten en dat de commissies niet excessief zijn.

ESG

Broadridge’s digitaliseringsinitiatieven in het communicatie segment heeft ervoor gezorgd dat meer dan 80% van de papieren communicatie is geëlimineerd. Dit heeft de industrie $2.6 miljard aan kosten bespaard en het gebruik van papier en transportemissies substantieel gereduceerd. Daarnaast heeft het bedrijf voor 2025 targets gezet om hun eigen emissies te reduceren.

Meer theses

EQT AB

EQT AB is een alternatieve vermogensbeheerder met €130 miljard aan beheerd vermogen (FPAUM) dat het bedrijf investeert in niet beursgenoteerde ondernemingen en assets (private equity). EQT rekent een beheervergoedingspercentage van 1.4%. Zij verdienen naast een management fee ook een performance fee (carry) indien de investeringen goed renderen. Laaken bezocht afgelopen maand de eerste kapitaalmarktdag in Zweden.

Rightmove

Rightmove is het grootste online vastgoedplatform in Groot-Brittannië en het eerste wat bij mensen opkomt als ze aan verhuizen denken.

VISA International

VISA is een typische Laaken belegging. Het bedrijfsmodel is simpel, efficiënt, maar bijna onmogelijk om na te bootsen. Er wordt gemiddeld 0.05% verdiend over iedere betaling dat door het VISA-netwerk loopt. Kopers en verkopers krijgen daarvoor een betrouwbaar, snel en veilig betaalnetwerk. VISA is verantwoordelijk voor ca. 62% van het totale creditcard verkeer in de VS en 40% wereldwijd.

Universal Music Group

Universal Music Group (UMG) is wereld’s grootste muzieklabel. UMG bezit een brede en groeiende verzameling van onvervangbare muziekrechten waarvan wij verwachten dat deze over tijd waardevoller wordt. Muziekconsumptie neemt gestaag toe, mede door de opkomst van streaming. UMG profiteert van deze trend, aangezien het in essentie een belasting (ofwel royalty) op muziekconsumptie verdient.

Canadian Pacific

Spoorwegen hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van Noord-Amerika. Twee eeuwen later blijven ze cruciaal voor de economie. De Amerikaanse spoorwegen zijn goed voor ~40% van lange afstand vrachtvervoer en wij verwachten dat spoorwegen essentieel zullen blijven in de toekomst.

Ares Capital Corporation

Ares Capital Corporation (ARCC) is al meer dan elf jaar onderdeel van de Laaken portefeuilles. Ares Management, een wereldwijde alternatieve vermogensbeheerder, richtte ARCC in 2004 op als directe kredietverstrekker. Sinds de oprichting genereerde ARCC een totaalrendement van 12% op jaarbasis voor zijn aandeelhouders. Dit vergelijkt met 10% behaald door de S&P 500 over dezelfde periode.