Beleggingsstrategie

Belangrijke manieren om het vermogen in stand te houden zijn: de nadruk leggen op liquide conservatief samengestelde beleggingsportefeuilles, de kosten laag houden en waken voor onherstelbare schade in de beleggingsportefeuilles. De beleggingsfilosofie van Laaken is dat er risico- en kostenefficiënte portefeuilles kunnen worden samengesteld door met een lange termijn visie te investeren in een selectie van individuele aandelen, obligaties en alternatieve investeringen.

Met deze visie wordt getracht waarde toe te voegen in de verschillende beleggingscategorieën. In aandelen worden wereldwijd solide investeringen geselecteerd van ondernemingen met een sterke balans (weinig schuld), goede groeivooruitzichten, betrouwbaar management en acceptabele waardering. Met de grote fluctuaties in de wereldeconomie zijn dit de ondernemingen die de flexibiliteit hebben om na crises sterker te worden en hun concurrenten voor te blijven (voorbeelden hiervan zijn Partners Group, Nestlé en Unibail Rodamco).

In obligaties worden eveneens individuele namen geselecteerd. Hieronder vallen staatsobligaties, bedrijfsobligaties, converteerbare obligaties of obligaties met variabele rente. Zo is het mogelijk om in een omgeving van zeer lage rente nog rendement te genereren zonder te veel risico in de portefeuille toe te voegen. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van actieve of passieve fondsen voor obligaties gaat een fors deel van het rendement op aan kosten, in het bijzonder bij de huidige zeer lage rente. Het aanhouden van liquiditeiten kan ook een bewuste strategie zijn om risico te managen of gebruik te maken van de rente die depotbanken nog bieden.

In de portefeuilles wordt daarnaast belegd in beursgenoteerde vastgoedondernemingen, private equity ondernemingen en edele metalen. Deze diversificatie draagt bij aan het behalen van goede lange termijn rendementen zonder in te boeten aan liquiditeit van het belegd vermogen. Deze alternatieve beleggingen zijn liquide en complementair aan aandelen en obligaties.

Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van derivaten om mogelijk specifieke risico’s in de portefeuilles af te dekken. Zo is het mogelijk dat er put opties aan de portefeuilles worden toegevoegd om verzekering aan te schaffen tegen een forse beursdaling. Ook kan er via valutatermijntransacties risico in verschillende valuta worden verminderd of afgedekt.

Het zelf selecteren van aandelen en obligaties vermijdt opstapeling van kosten die veel vermogensbeheercliënten in Nederland moeten doorstaan omdat hun vermogen in actieve en passieve beleggingsfondsen van andere vermogensbeheerders belegd is. Het vermijden van onnodig hoge kosten is in de huidige omgeving van lage rente veel belangrijker geworden. Slechts bij uitzondering worden passieve beleggingsfondsen gebruikt bij allocatie naar edele metalen en (opkomende) markten die moeilijk toegankelijk zijn voor buitenlandse beleggers.

 

Consumentenbrief: Welke vragen stelt u over het beleggingsbeleid?