Vermogensbeheer
voor ondernemers

Uw vennootschappelijk vermogen verdient dezelfde aandacht als de zorg waarmee u het heeft opgebouwd. Streeft u naar behoud of groei van uw vermogen of het genereren van inkomsten uit uw vermogen? Dan is een individueel mandaat bij Laaken de oplossing. Laaken biedt individueel vermogensbeheer aan op basis van een model- of maatwerkportefeuille voor vermogens vanaf €1.000.000. Uw portefeuille wordt beheerd in uw zakelijke rekening bij een depotbank naar keuze. Laaken belegt uw vermogen passend bij uw situatie, wensen en doelen.

Ons beleggingsbeleid

De filosofie van Laaken is dat er risico- en kostenefficiënte beleggingsportefeuilles kunnen worden samengesteld door met een lange termijn horizon direct te beleggen in een selectie van internationale liquide individuele aandelen en obligaties. Voor u betekent dit vermogensbeheer met een beheerder die goed weet waarin uw vermogen wordt belegd.

Lees hier meer over onze beleggingsstrategie

Uw beleggingsprofiel

Voordat uw vermogen wordt belegd, stellen wij samen met u een persoonlijk beleggingsprofiel op, waarin wij onder andere uw beleggingsdoel, kennisniveau en het gewenste risico en rendement vastleggen. Afhankelijk van dit profiel zal uw portefeuille een van onze modelportefeuilles volgen: Defensive, Balanced of Offensive. Er kan ook een portefeuille op maat worden samengesteld, als dat beter bij uw wensen en doelstellingen past.

Onze model­portefeuilles

Defensive Balanced Offensive

De Laaken Balanced modelportefeuille heeft als doelstelling lange termijn vermogensgroei & inkomen en belegt ~60% in aandelen en ~40% in obligaties en liquiditeiten. De modelportefeuille heeft sinds oprichting een rendement van 7.5% per jaar behaald versus de benchmark van 5.1%.

Bruto rendement: Cumulatief Jaarlijks
Portefeuillekarakteristieken
Beleggingshorizon
Minimaal 5 jaar
Verwacht bruto rendement per jaar
6.0%
Behaald bruto rendement per jaar
7.5%
Standaarddeviatie (36 maanden)
11.4%
Waardedaling financiële crisis 2008
-20.8%
Outperformance vs. benchmark
106.3%
Allocatie beleggingscategorieën
Neutraal
Brandbreedte
Zakelijke waarden
Neutraal: 60%
Brandbreedte: 20 - 75%
- Wereldwijde aandelen
Neutraal: 55%
Brandbreedte: 20 - 75%
- Edele metalen
Neutraal: 5%
Brandbreedte: 0 - 10%
Vastrentende waarden
Neutraal: 40%
Brandbreedte: 25 - 80%
- Obligaties
Neutraal: 35%
Brandbreedte: 20 - 60%
- Liquiditeiten
Neutraal: 5%
Brandbreedte: 0 - 55%
Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rapportage

Maandelijks ontvangt u een gedetailleerde vermogensrapportage. Desgewenst voegen wij daar gegevens aan toe van beleggingen die niet onder ons mandaat vallen, zoals overige effectendepots en andere vermogensbestanddelen, voor een compleet financieel overzicht. Behalve de periodieke rapportages kunt u via internetbankieren uw portefeuille bekijken. U heeft permanent toegang tot de actuele stand van zaken en de uitgevoerde transacties. Wilt u in contact treden met uw portefeuillebeheerder, dan staat deze steeds tot uw beschikking om uw vragen te beantwoorden. Per telefoon, email of in een persoonlijk gesprek.

Neem contact op

Tarieven

Laaken kent een eenvoudige, transparante tarievenstructuur met een aantrekkelijke staffel, gebaseerd op de omvang van het te beheren vermogen. Laaken accepteert nooit vergoedingen anders dan de vergoeding die u betaalt voor het vermogen onder beheer. Zo weet u zeker dat uw belangen zuiver worden gediend. Naast onze vermogensbeheervergoeding rekent de gekozen depotbank service- en transactiekosten. Deze worden gemaakt bij het houden, aan- en verkopen van effecten. U verrekent deze kosten rechtstreeks met de depotbank die u kiest. De bankkosten worden door Laaken periodiek met de betreffende bank geëvalueerd, teneinde tot marktconforme tarieven te komen voor de cliënt. Hiernaast treft u een overzicht van de totale jaarlijkse verwachte kosten voor het vermogen onder individueel beheer. Afhankelijk van de fiscale situatie van uw vennootschap kunt u de BTW verrekenen.

< € 3 mln.
€ 5 mln.
€ 10 mln.
€ 15 mln.
€ 20 mln.
Beheervergoeding
1,00%
BTW (21%)
0,21%
Kosten depotbank
0,15%
Eventuele fondskosten
0,01%
Beheervergoeding
0,92%
BTW (21%)
0,19%
Kosten depotbank
0,15%
Eventuele fondskosten
0,01%
Beheervergoeding
0,71%
BTW (21%)
0,15%
Kosten depotbank
0,14%
Eventuele fondskosten
0,01%
Beheervergoeding
0,56%
BTW (21%)
0,12%
Kosten depotbank
0,14%
Eventuele fondskosten
0,01%
Beheervergoeding
0,46%
BTW (21%)
0,10%
Kosten depotbank
0,13%
Eventuele fondskosten
0,01%
Wilt u meer inzicht in uw totale kosten?

Maak eenvoudig een nauwkeurige kostenberekening met de kostencalculator.

Open de kostencalculator

Wij komen graag met u in contact

Heeft u interesse in een individueel mandaat bij Laaken of bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op