Vermogensbeheer
voor stichtingen & verenigingen

Laaken is vermogensbeheerder voor een groeiend aantal A.N.B.I.’s, waaronder enkele vooraanstaande stichtingen en verenigingen. Onze beleggingsuitgangspunten en aanpak lenen zich in de praktijk goed voor charitatieve instellingen. Desgewenst bieden wij maatwerk-mandaten die specifiek aansluiten op de waarden, overtuigingen en de maatschappelijke positie van uw instelling. Laaken is een betrouwbare partner die graag met u meedenkt over hoe u uw doelen kunt realiseren. Partners van Laaken hebben relevante ervaring, door het bekleden van bestuurlijke functies bij A.N.B.I.’s.

Opstellen van het beleggingsstatuut

Laaken ondersteunt het bestuur bij het opstellen of actualiseren van het beleggingsstatuut en het formuleren en implementeren van specifieke ESG-uitgangspunten in de portefeuille. Wij stellen een profiel op met uw beleggingsdoel en het gewenste risico en rendement. Laaken kan het vermogen beleggen op basis van de modelportefeuilles of middels een maatwerk-mandaat. De partners van Laaken hebben zelf veel ervaring binnen stichtingen en verenigingen. Deze combinatie van persoonlijke ervaring en vakinhoudelijke kennis vindt goede aansluiting bij de dienstverlening naar A.N.B.I.-cliënten.

Lees hier meer over onze beleggingsstrategie

Integreren van duurzaamheid

Dat een A.N.B.I. kiest voor duurzaam beleggen volgt vaak uit de maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid die onderdeel uitmaakt van de identiteit van de ANBI. Die identiteit is uniek voor de organisatie, net als de afwegingen en beleggingsbeslissingen die daaruit voortvloeien. Het ESG-beleggingsbeleid van Laaken legt de basis voor een duurzame invulling van het vermogensbeheer.

De precieze duurzame uitwerking bepaalt de A.N.B.I. zelf, bijvoorbeeld bij de keuze voor beleggingen op basis van een specifiek ESG-criterium of uitsluiting van bepaalde sectoren, industrieën of bedrijven die een objectieve ESG-toets weliswaar kunnen doorstaan, maar die specifiek voor de betreffende A.N.B.I. ongewenste investeringen zouden kunnen zijn.

Onze model­portefeuilles

Defensive Balanced Offensive

De Laaken Balanced modelportefeuille heeft als doelstelling lange termijn vermogensgroei & inkomen en belegt ~60% in aandelen en ~40% in obligaties en liquiditeiten. De modelportefeuille heeft sinds oprichting een rendement van 7.5% per jaar behaald versus de benchmark van 5.1%.

Bruto rendement: Cumulatief Jaarlijks
Portefeuillekarakteristieken
Beleggingshorizon
Minimaal 5 jaar
Verwacht bruto rendement per jaar
6.0%
Behaald bruto rendement per jaar
7.5%
Standaarddeviatie (36 maanden)
11.4%
Waardedaling financiële crisis 2008
-20.8%
Outperformance vs. benchmark
106.3%
Allocatie beleggingscategorieën
Neutraal
Brandbreedte
Zakelijke waarden
Neutraal: 60%
Brandbreedte: 20 - 75%
- Wereldwijde aandelen
Neutraal: 55%
Brandbreedte: 20 - 75%
- Edele metalen
Neutraal: 5%
Brandbreedte: 0 - 10%
Vastrentende waarden
Neutraal: 40%
Brandbreedte: 25 - 80%
- Obligaties
Neutraal: 35%
Brandbreedte: 20 - 60%
- Liquiditeiten
Neutraal: 5%
Brandbreedte: 0 - 55%
Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rapportage

Maandelijks ontvangt u een gedetailleerde vermogensrapportage. Desgewenst voegen wij daar gegevens aan toe van beleggingen die niet onder ons mandaat vallen, zoals overige effectendepots en andere vermogensbestanddelen, voor een compleet financieel overzicht. Behalve de periodieke rapportages kunt u via internetbankieren uw portefeuille bekijken. U heeft permanent toegang tot de actuele stand van zaken en de gedane transacties. Wilt u in contact treden met uw portefeuillebeheerder, dan staat deze steeds tot uw beschikking om uw vragen te beantwoorden. Per telefoon, email of in een persoonlijk gesprek.

Neem contact op

Tarieven

Laaken kent een eenvoudige, transparante tarievenstructuur met een aantrekkelijke staffel, gebaseerd op de omvang van het te beheren vermogen. Laaken accepteert nooit vergoedingen anders dan de vergoeding die u betaalt voor het vermogen onder beheer. Zo weet u zeker dat uw belangen zuiver worden gediend. Naast onze vermogensbeheervergoeding rekent de gekozen depotbank service- en transactiekosten. Deze worden gemaakt bij het houden, aan- en verkopen van effecten. U verrekent deze kosten rechtstreeks met de depotbank die u kiest. De bankkosten worden door Laaken periodiek met de betreffende bank geëvalueerd, teneinde tot marktconforme tarieven te komen voor de cliënt. Hiernaast treft u een overzicht van de totale jaarlijkse verwachte kosten voor het vermogen onder individueel beheer.

< € 3 mln.
€ 5 mln.
€ 10 mln.
€ 15 mln.
€ 20 mln.
Beheervergoeding
0,50%
BTW (21%)
0,11%
Kosten depotbank
0,15%
Eventuele fondskosten
0,01%
Beheervergoeding
0,46%
BTW (21%)
0,10%
Kosten depotbank
0,15%
Eventuele fondskosten
0,01%
Beheervergoeding
0,36%
BTW (21%)
0,07%
Kosten depotbank
0,14%
Eventuele fondskosten
0,01%
Beheervergoeding
0,28%
BTW (21%)
0,06%
Kosten depotbank
0,14%
Eventuele fondskosten
0,01%
Beheervergoeding
0,23%
BTW (21%)
0,05%
Kosten depotbank
0,13%
Eventuele fondskosten
0,01%

Wij komen graag met u in contact

Heeft u interesse in een individueel mandaat bij Laaken of bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op