Track record

In de grafiek hieronder staan de pro-forma netto rendementen behaald door de Laaken Balanced Modelportefeuille afgezet tegen de VBR-Index (een index van de gemiddelde rendementen van meer dan 70 Nederlandse vermogensbeheerders met een neutraal beleggingsprofiel). Klik op de kolommen voor details.

Vermogensbeheer.nl heeft de Vermogensbeheer Rendement index (VBR-index©) ontwikkeld om consumenten te helpen bij het vergelijken van het door hun vermogensbeheerder gerealiseerde rendement. Het eigen rendement kan zo vergeleken worden met het door vermogensbeheerders gerealiseerde gemiddelde netto rendement na kosten. Als basis hiervoor dienen de netto rendementen en beleggingsprofielen van ruim 70 vermogensbeheerders. Bij de berekening van de VBR-index© is uitgegaan van de beleggingsportefeuilles van vermogensbeheerders met een "neutraal" beleggingsprofiel bestaande uit 40-60% zakelijke waarden zoals aandelen en uit 40-60% vastrentende waarden zoals obligaties. De Laaken Balanced Modelportefeuille is binnen deze afkadering de meest vergelijkbare.

Om tot de pro-forma netto rendementen te komen is uitgegaan van de verwachte kosten van een portefeuille met een omvang van circa 10 miljoen Euro. De waarde van uw belegging kan fluctueren; in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Klik hier voor een overzicht van de behaalde rendementen van alle modelportefeuilles.