Behaalde Rendementen

Rendementen modelportefeuilles vierde kwartaal 2020

15-01-2021

2021-01-15

Onderstaande tabel geeft de behaalde cumulatieve bruto rendementen voor kosten weer van onze defensieve, neutrale en offensieve modelportefeuille, evenals het in USD gedenomineerde Defensive fonds.

  Bruto rendement per jaar Cumulatief bruto rendement
  2020 2019 2018 2017 3 jaar 5 jaar Sinds inceptie
Defensive EUR Modelportefeuille rendement 2.0% 13.2% -1.6% 3.9% 13.8% 26.8% 112.7%
Referentie Index rendement 2.7% 12.3% -0.4% 1.7% 14.9% 23.8% 85.8%
               
Balanced EUR Modelportefeuille rendement 2.8% 21.1% -4.3% 9.2% 19.2% 41.7% 176.2%
Referentie Index rendement 3.3% 19.2% -1.9% 3.8% 20.7% 36.1% 110.7%
               
Offensive EUR Modelportefeuille rendement 3.6% 26.5% -6.4% 11.9% 22.6% 50.6% 199.2%
Referentie Index rendement 3.8% 24.3% -3.1% 5.5% 25.1% 45.7% 144.3%
               
Defensive USD Fonds rendement 6.4% 13.5% -0.1% 9.7% 20.6% 37.6% 53.6%
Referentie Index rendement 9.2% 12.8% -2.1% 7.4% 20.6% 34.2% 43.4%

Berekenen de totale kosten en maak een afspraak

Het minimum mandaat voor individuele portefeuilles is € 1mln. De Laaken Defensive Euro & Balanced Euro Modelportefeuilles zijn tevens als beleggingsfonds beschikbaar. Voor participaties in de Laaken beleggingsfondsen geldt een minimum deelname van € 0,25mln. De Laaken beleggingsfondsen staan geregistreerd bij de AFM, maar vallen niet onder toezicht.
AFM
De vermogensontwikkeling is zonder vermogensbeheervergoeding & bankkosten. De gerapporteerde rendementen naar potentiële cliënten betreft bruto rendementen voor kosten omdat de netto rendementen onder andere afhankelijk zijn van de omvang van de portefeuilles en de keuze van depotbank. De twee Laaken modelportefeuilles (Defensive EUR & Balanced EUR zijn begin 2007 samengesteld op basis van €5mln ieder. De prestaties zijn hiervoor gedeeltelijk herleid vanaf 1 januari 2007 voor de periode tot april 2007. De strategische samenstelling is in 2010, 2011 en 2020 beperkt aangepast. De Offensive EUR is t/m juni 2019 opgesteld op basis van teruggerekende prestaties van Balanced EUR, met hogere weging in de zakelijke waarden beleggingscatagorie en lagere weging in obligaties en liquiditeiten. Het Defensive USD Fonds heeft 1 december 2011 als startpunt. De Referentie Indices worden maandelijks herwogen op de normgewichten. Prijs data worden verkregen via Bloomberg. De waarde van uw belegging kan fluctueren; in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

3706