Track record

In de grafiek hieronder staan de pro-forma netto rendementen behaald door de Laaken Balanced Modelportefeuille afgezet tegen de Finner Pro NL-Index (een index van de gemiddelde rendementen van meer dan 60 Nederlandse vermogensbeheerders met een neutraal beleggingsprofiel). Klik op de kolommen voor details.

finner.nl heeft de Pro NL indices ontwikkeld. Dit zijn samengestelde indices van het rendement en de kosten van 65 professionele vermogensbeheerders in Nederland. Het doel van de indices is om consumenten een objectieve maatstaf te bieden om rendementen en kosten eenvoudig te vergelijken.

Het eigen rendement kan zo vergeleken worden met het door vermogensbeheerders gerealiseerde gemiddelde netto rendement na kosten. Als basis hiervoor dienen de netto rendementen en beleggingsprofielen van ruim 65 vermogensbeheerders. Bij de berekening van de index is uitgegaan van de beleggingsportefeuilles van vermogensbeheerders met een "neutraal" beleggingsprofiel. De Laaken Balanced Modelportefeuille is binnen deze afkadering de meest vergelijkbare.

Om tot de pro-forma netto rendementen te komen is uitgegaan van de verwachte kosten van een portefeuille met een omvang van circa 10 miljoen Euro. De waarde van uw belegging kan fluctueren; in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Klik hier voor een overzicht van de behaalde rendementen van alle modelportefeuilles.