Investment Outlook

Beleggingsvooruitzichten vierde kwartaal 2020

13-10-2020

2020-10-13

Progress happens too slowly to notice, setbacks happen too fast to ignore.”
Morgan Housel, former columnist at The Wall Street Journal, September 2020

Wereldeconomie

De wereldwijde aandelenbeurzen lieten in het derde kwartaal een verder herstel zien. In dit kwartaal stond de winstrapportage van bedrijven over het kwartaal daarvoor centraal. Het tweede kwartaal is namelijk de periode geweest waarin de verscheidene “lockdowns” een groot effect op de resultaten hebben gehad. De impact leek minder groot dan gevreesd en winstdalingen vielen lager uit dan voorspeld. Winsten voor het tweede kwartaal waren 7% lager voor de Amerikaanse S&P500 bedrijven en in Europa was de winstdaling van ondernemingen 25%. De beperktere daling van de winst in de VS ten opzichte van Europa komt vanwege de grotere mogelijkheid om personeel met onbepaald verlof te sturen in de VS. Dit uit zich in deze regio ook in een hogere stijging van werkloosheid, een probleem dat momenteel nog wordt opgevangen door tijdelijke uitkeringen. Hoe dit zich verder gaat ontwikkelen is deels afhankelijk van hoe een volgend steunpakket zal worden vormgegeven.

Dat het Coronavirus een blijvende impact op de economie zal hebben is duidelijk. Afgezien van de zwaar geraakte sectoren in bijvoorbeeld de horeca, luchtvaart of commercieel vastgoed, zijn er ook bedrijven die profijt hebben van de huidige situatie. De meest besproken industrieën zijn uiteraard e-commerce, maaltijdbezorging of IT. Er zijn ook interessante veranderingen gaande in minder besproken sectoren. Zo daalt momenteel de prijs van appartementen in grote Amerikaanse steden, maar zijn eengezinswoningen in de buitenwijken weer erg in trek. Dit leidt momenteel tot een erg hoge bouwactiviteit en tijdelijk tekorten in bouwmaterialen. Ook is de prijs van tweedehandsauto’s, na een initiële daling, nu fors hoger dan een jaar eerder. De vraag voor deze auto’s ligt hoger omdat men minder afhankelijk wilt zijn van openbaar vervoer. Dit speelt bijvoorbeeld een bedrijf als Copart in de kaart.

De huidige markt vertoont veel tekenen van een oververhitte markt. In de afgelopen maand zijn er enkele mega-overnames van meer dan 20 miljard dollar geweest, bijvoorbeeld, Nvidia en ARM. Ook staan recente beursintroducties van technologiebedrijven erg in de belangstelling, met onder andere Palantir Technologies en Ant Group. Het is onmogelijk om te voorspellen wanneer deze hooggespannen markt zou kunnen afkoelen, mede vanwege de ongekend lage renteomgeving. Het blijft in onze optiek raadzaam om belegd te blijven in goede ondernemingen die handelen voor acceptabele waarderingen. Wij hebben het in deze beleggingsvooruitzichten eerder gehad over de discrepantie tussen zogenaamde groei- en waarde aandelen. In deze markt pogen wij gedisciplineerd te blijven door allocatie te verlagen van de zeer populaire, maar inmiddels ook dure ondernemingen en de opbrengst te herbeleggen in minder prominente, maar nog steeds kwalitatief hoogstaande ondernemingen. Als voorbeeld lichten wij dit kwartaal het aandeel American Express toe.

Op geopolitiek gebied zal de Amerikaanse presidentsverkiezing hoofdzakelijk centraal staan het komende kwartaal. Joe Biden lijkt momenteel voor te liggen in verschillende peilingen. Ook is er de mogelijkheid dat de Republikeinen hun meerderheid in de Senaat kwijtraken: 23 van de 33 verkiesbare zetels zijn momenteel in handen van de Republikeinen en met 13 of 14 gewonnen zetels hebben de Democraten een meerderheid. De uitslagen kunnen grote gevolgen hebben voor de wereldhandel, het klimaatbeleid en de sociale orde. De impact op de beurzen laat zich lastig bepalen. Als het verloop van het eerste debat tussen de kandidaten een voorproef is, dan kan het een volatiele periode worden. In Europa zijn er de komende periode geen grote verkiezingen, wel heeft de EU 750 miljard aan steun toegezegd aan de verschillende lidstaten. Dit is geld dat op Europees niveau geleend zal gaan worden. De Eurozone, die initieel enkel een monetaire unie was, zet zo zijn eerste stap richting een fiscale unie.

In de valutamarkten steeg recent de euro in waarde ten opzichte van de US dollar. Veel Europeanen en Japanners waren belegd in US Treasuries vanwege de hogere rente die werd betaald op Amerikaanse staatsobligaties in vergelijking met de rest van de wereld. Nu de Amerikaanse rente gedurende het jaar ook is gedaald tot slechts 0.7% is dit rentevoordeel een stuk lager. In combinatie met een afnemend vertrouwen in de dollar vanwege een oplopende staatsschuld en grotere geldvoorraad heeft dit geleid tot een daling in de waarde van de munt. Dit vormt een extra tegenwind voor Europese bedrijven die afhankelijk zijn van de export. Met de status als reservevaluta van de wereld zijn beleggers momenteel nog overwogen in US dollar.

Obligaties en liquiditeiten – We blijven nadruk leggen op relatief korte looptijd van leningen in de portefeuille omdat we van mening zijn dat langere looptijden onvoldoende extra vergoeding bieden voor het hogere risico dat gepaard gaat met langlopende obligaties.

Aandelen – Hoewel inflatiestatistieken momenteel niet wijzen op inflatie in consumentenprijzen, is de groei in de geldvoorraad in de VS momenteel 23%. Dit is bijna twee keer zo hoog als tijdens de vorige piek in de jaren ’70. Dergelijke groei in geldvoorraad zorgt vrijwel altijd voor hogere prijzen van financiële producten. In een dergelijke situatie zijn ondernemingen met het vermogen om hun prijzen te bepalen en een relatief lage waardering de veiligste belegging.

Beursgenoteerde Private Equity managers – We handhaven een relatief hoge allocatie naar deze ondernemingen omdat deze profijt lijken te hebben van de toestroom van kapitaal naar niet beursgenoteerde markten. We hebben dit kwartaal het aandeel KKR & Co Inc aan onze portefeuille toegevoegd vanwege hun goede groeivooruitzichten.

Vastgoed – Waar winkelcentra zich al langere tijd in zwaar weer bevinden vanwege de versnelde opkomst van e-commerce, lijkt een soortgelijke problematiek zich voor te kunnen doen voor kantoorpanden. Thuiswerken kan op de lange termijn de vraag naar kantoorruimte verlagen. Residentieel vastgoed blijft aantrekkelijk, maar wij blijven bewust onderwogen in vastgoed.

Grondstoffen – Onze overwogen positie in goud blijft gehandhaafd.

962

09-10-2019

During the third quarter, we sold a second part of our position in Sartorius Stedim, a company that makes equipment for the production of biological medication. The proceeds were invested in Stryker. Stryker is a medical tech company focused on the production of surgical and medical equipment –from wheel chairs and beds to OR equipment- and orthopedic implants such as artificial hips and knees. Company revenues are more or less split in half between these two segments.

09-07-2019

Because Japan is the third largest economy of the world and home to many leading and innovative multinationals, we are keen to invest in Japanese equities. At the same time, it can be difficult to find Japanese companies that meet our selection criteria. With our recent purchase of Nintendo, known for games such as Mario, Pokémon and Zelda, we believe we have added a Japanese company to our portfolio that meets our quality requirements. 

05-01-2019

For every share that we buy and sell for our customers, a commission is paid to the broker, which in most cases is the custodian bank. For them, these commissions are an important source of income. Because this is an industry that we deal with every day, we used our first-hand knowledge when we selected a broker as a potential investment last year. We took a position in a company named Interactive Brokers.

Newsletter