Vermogensbeheer

Wilt u uw vermogen voor de toekomst behouden en laten groeien door het conservatief te beleggen? Dan is een individueel mandaat bij Laaken de oplossing. Laaken biedt individueel vermogensbeheer aan op basis van twee modelportfeuilles met een minimum van EUR 1.000.000. Uw portefeuille wordt beheerd in uw rekening bij een depotbank naar keuze.

Transacties worden uitgevoerd door Laaken in uw rekening. U kiest deze depotbank zelf of mogelijk maakt u gebruik van een bestaande bankrelatie. Laaken heeft overeenkomsten met gerenommeerde Nederlandse en buitenlandse banken van waaruit uw vermogen kan worden beheerd.

Uw beleggingsprofiel

Voordat er voor u wordt belegd wordt eerst een persoonlijk beleggingsprofiel opgesteld. Daarin komt o.a. uw beleggingsdoel naar voren en hoe u denkt over zaken als risico’s en het rendement. Afhankelijk van het profiel zal uw portefeuille – in grote lijnen - één van onze modelportefeuilles volgen: Defensive of Balanced. Er kan ook een portefeuille op maat worden samengesteld, als dat beter bij uw wensen en doelstellingen past. 

Rapportages

Per kwartaal – of andere frequentie als u dat wilt – ontvangt u een gedetailleerde vermogensrapportage. Desgewenst voegen wij daar gegevens aan toe van beleggingen die niet onder ons mandaat vallen, zoals overige effectendepots en andere vermogensbestanddelen, voor een compleet financieel overzicht.

Behalve de periodieke rapportages kunt u via internetbankieren uw portefeuille bekijken. U heeft permanent toegang tot de actuele stand van zaken en de gedane transacties. Wilt u naar aanleiding daarvan uw portefeuillebeheerder spreken, dan kan dat direct. Wij zijn altijd beschikbaar om uw vragen te beantwoorden. Per telefoon, email of in een persoonlijk gesprek.

Kosten

Transparantie staat voorop bij alles wat Laaken doet. Ook als het gaat om de tarieven. Onze tarievenstructuur is eenvoudig en de enige bron van inkomsten is de vergoeding over het vermogen onder beheer.

 Bereken hier uw kosten voor vermogensbeheer

  • U betaalt een vergoeding van 0,25% tot 5 miljoen euro en 0,125% tot 10 miljoen euro, over het meerdere vermogen 0,0625%, berekend over het vermogen per kwartaal ultimo, plus 21% BTW.
  • De vergoeding voor vermogensbeheer wordt berekend over het saldo van het vermogen inclusief liquiditeiten.
  • Vermogensbeheervergoeding is de enige bron van inkomsten van Laaken Asset Management.
  • Naast vermogensbeheerkosten zijn er bank en transactiekosten. Deze worden gemaakt bij aan- en verkoop van effecten. U verrekent deze kosten met de depotbank die u kiest. 

Risico's

Beleggingsrisico is de kans op een waardedaling van uw vermogen. In het algemeen: hoe hoger het neerwaarts risico van een belegging, des te hoger het verwacht rendement. Er zijn verschillende soorten risico’s die gepaard gaan met beleggen. Marktrisico, liquiditeitsrisico, renterisico, concentratierisico, kredietrisico en valutarisico zijn soorten risico die u als belegger mogelijk loopt.

 

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Laaken Modelportefeuiles

Laaken Balanced EUR

De Balanced modelportefeuille heeft als doelstelling lange termijn vermogensgroei en het genereren van inkomen. Deze portefeuille heeft een neutraal risicoprofiel. In de neutrale allocatie is 40% van de portefeuille geïnvesteerd in vastrentende waarden en liquiditeiten en 60% in zakelijke waarden (hoofdzakelijk aandelen). De jaarlijkse historische standaarddeviatie van de portefeuille, gemeten over de gehele looptijd, is 7,8% en 6,3% over de laatste drie jaren.

Laaken Defensive EUR

De Defensive modelportefeuille heeft als doelstelling het in stand houden van het vermogen en het genereren van inkomen. Deze portefeuille heeft een defensief risicoprofiel. In de neutrale allocatie is 65% van de portefeuille geïnvesteerd in vastrentende waarden en liquiditeiten en 35% in zakelijke waarden (hoofdzakelijk aandelen). De jaarlijkse historische standaarddeviatie van de portefeuille, gemeten over de gehele looptijd, is 5% en 4,1% over de laatste drie jaren.

Laaken Defensive USD

De Defensive Dollar portefeuille heeft als doelstelling het in stand houden van het vermogen en het genereren van inkomen voor U.S.Dollar cliënten. De referentievaluta is U.S.Dollar. Deze portefeuille heeft een defensief risicoprofiel. In de neutrale allocatie is 65% van de portefeuille geïnvesteerd in vastrentende waarden en liquiditeiten en 35% in zakelijke waarden (hoofdzakelijk aandelen). De jaarlijkse historische standaarddeviatie van de portefeuille, gemeten over de gehele looptijd, is 4,4% en 3,7% over de laatste drie jaren.

Laaken Offensive EUR

De Offensive modelportefeuille heeft als doelstelling lange termijn vermogensgroei en het genereren van inkomen. Deze portefeuille heeft een neutraal risicoprofiel. In de neutrale allocatie is 20% van de portefeuille geïnvesteerd in vastrentende waarden en liquiditeiten en 80% in zakelijke waarden (hoofdzakelijk aandelen). De jaarlijkse historische standaarddeviatie van de portefeuille, gemeten over de gehele looptijd, is 9,9% en 8,2% over de laatste drie jaren.

De bovenstaande vermogensontwikkeling is uitgerekend voor vermogensbeheervergoeding & bankkosten. De gerapporteerde rendementen naar potentiële cliënten betreft rendementen voor kosten omdat de netto rendementen onder andere afhankelijk zijn van de omvang van de portefeuilles en de keuze van depotbank.
De modelportefeuilles Defensive EUR en Balanced EUR waaraan hierboven wordt gerefereerd, zijn begin 2007 samengesteld op basis van € 5,000,000 ieder. De prestaties zijn hiervoor gedeeltelijk herleid vanaf 1 januari 2007 voor de periode tot april 2007. De Defensive USD is november 2011 opgericht. Benchmarks worden maandelijks herwogen op de normgewichten. De waarde van uw belegging kan fluctueren; in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.