Beleggingsfondsen

Wilt u een vermogen van € 250.000,- of hoger laten beheren? Dan kunt u kiezen voor deelname in één van onze beleggingsfondsen: Laaken Defensive Fund EUR, Laaken Balanced Fund EUR, of het Laaken Defensive Fund USD. U wordt dan eigenaar van participaties in het fonds. Een combinatie van deze fondsen is ook mogelijk, als dat beter aansluit bij uw beleggingswensen en –doelen. De fondsen zijn een “execution only” dienst wat inhoudt dat de keuze om hierin te beleggen bij de cliënt zelf ligt.

Meer vermogen, betere spreiding

De kracht van de fondsen ligt in het grote aantal participanten. Door de gezamenlijke inbreng is er voldoende vermogen om de risico’s te spreiden, zonder gebruik te maken van externe beleggingsfondsen. Het biedt ook meer investeringsmogelijkheden in obligaties. Voor sommige obligatieleningen gelden minimum coupures. Door het grote fondsvermogen komen deze coupures binnen bereik van de fondsdeelnemers.

Beheerkosten

De vermogensbeheervergoeding over het fonds is ¼ % per kwartaal. Deze wordt berekend over de gemiddelde omvang van uw participatie in het kwartaal. De vergoeding is in tegenstelling tot een individueel mandaat btw-vrij. Er is geen sprake van prestatievergoeding over het behaalde rendement.

Bereken hier uw kosten voor een participatie in een Laaken fonds

 

Transactie- en bankkosten van fondsbeleggingen komen ten laste van het fonds. Aan de kosten van de trustee (bewaarder en toezichthouder) en de jaarlijkse accountantscontrole hoeft u niet mee te betalen. Deze zijn voor rekening van Laaken Asset Management. Jaarlijks vindt er een controle van de fondsen plaats door een externe registeraccountant die de jaarrekening certificeert. Iedere participant ontvangt een exemplaar. De trustee is juridisch eigenaar van het fonds en verifieert toe– en uittredingen in het fonds en ieder kwartaal het beleggingsbeleid.

Het minimumbedrag waarvoor geparticipeerd kan worden in één van de Laaken beleggingsfondsen is € 250.000.

Maandelijks in- of uittreden

Het is maandelijks mogelijk om toe of uit een fonds te treden. U koopt of verkoopt participaties tegen de dan geldende netto contante waarde. De fondsen zijn een execution only product. Daarom ligt de verantwoordelijkheid voor het selecteren van het passende risicoprofiel bij de cliënt.

Risico's

Beleggingsrisico is de kans op een waardedaling van uw vermogen. In het algemeen: hoe hoger het neerwaarts risico van een belegging, des te hoger het verwacht rendement. Er zijn verschillende soorten risico’s die gepaard gaan met beleggen. Marktrisico, liquiditeitsrisico, renterisico, concentratierisico, kredietrisico en valutarisico zijn soorten risico die u als belegger mogelijk loopt.


Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Laaken Modelportefeuiles

Laaken Balanced EUR

De Balanced modelportefeuille heeft als doelstelling lange termijn vermogensgroei en het genereren van inkomen. Deze portefeuille heeft een neutraal risicoprofiel. In de neutrale allocatie is 40% van de portefeuille geïnvesteerd in vastrentende waarden en liquiditeiten en 60% in zakelijke waarden (hoofdzakelijk aandelen). De jaarlijkse historische standaarddeviatie van de portefeuille, gemeten over de gehele looptijd, is 7,8% en 6,3% over de laatste drie jaren.

Laaken Defensive EUR

De Defensive modelportefeuille heeft als doelstelling het in stand houden van het vermogen en het genereren van inkomen. Deze portefeuille heeft een defensief risicoprofiel. In de neutrale allocatie is 65% van de portefeuille geïnvesteerd in vastrentende waarden en liquiditeiten en 35% in zakelijke waarden (hoofdzakelijk aandelen). De jaarlijkse historische standaarddeviatie van de portefeuille, gemeten over de gehele looptijd, is 5% en 4,1% over de laatste drie jaren.

Laaken Defensive USD

De Defensive Dollar portefeuille heeft als doelstelling het in stand houden van het vermogen en het genereren van inkomen voor U.S.Dollar cliënten. De referentievaluta is U.S.Dollar. Deze portefeuille heeft een defensief risicoprofiel. In de neutrale allocatie is 65% van de portefeuille geïnvesteerd in vastrentende waarden en liquiditeiten en 35% in zakelijke waarden (hoofdzakelijk aandelen). De jaarlijkse historische standaarddeviatie van de portefeuille, gemeten over de gehele looptijd, is 4,4% en 3,7% over de laatste drie jaren.

De bovenstaande vermogensontwikkeling is uitgerekend voor vermogensbeheervergoeding & bankkosten. De gerapporteerde rendementen naar potentiële cliënten betreft rendementen voor kosten omdat de netto rendementen onder andere afhankelijk zijn van de omvang van de portefeuilles en de keuze van depotbank.
De modelportefeuilles Defensive EUR en Balanced EUR waaraan hierboven wordt gerefereerd, zijn begin 2007 samengesteld op basis van € 5,000,000 ieder. De prestaties zijn hiervoor gedeeltelijk herleid vanaf 1 januari 2007 voor de periode tot april 2007. De Defensive USD is november 2011 opgericht. Benchmarks worden maandelijks herwogen op de normgewichten. De waarde van uw belegging kan fluctueren; in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Documenten