Conservatief vermogensbeheer
voor vermogende particulieren en stichtingen

 

Laaken Asset Management N.V.

Laaken staat voor conservatief vermogensbeheer. De onderneming is opgericht om beleggingsportefeuilles voor vermogende particulieren, families, stichtingen en verenigingen actief te beheren met transparante en hoogwaardige dienstverlening. De partners van Laaken beschikken over jarenlange ervaring in de financiële wereld en hebben mede hierdoor goede beleggingsresultaten behaald, zoals hieronder zichtbaar is. Het vermogen van cliënten wordt met de nadruk op liquiditeit en dagelijkse verhandelbaarheid mondiaal belegd op basis van economische fundamentele analyse.

Per kwartaal onze rendementen en marktbeeld ontvangen? Vul uw e-mailadres hieronder in en wij houden u op de hoogte.

Door op verzenden te drukken verleent u Laaken toestemming om de ingevulde gegevens te verwerken en te bewaren om  u in de toekomst per email op de hoogte te houden met een nieuwsbrief of andere relevante informatie. U kunt zich op ieder moment uitschrijven voor deze communicatie en uw gegevens laten wissen. Laaken respecteert uw privacy. Wij verkopen of verhuren uw gegevens nooit. Lees hier ons online privacy beleid.

“Money will not manage itself”

Walter Bagehot 1827 - 1877

Goed trackrecord

Laaken heeft bovengemiddelde rendementen behaald voor cliënten. Mede door excessieve verliezen in de portefeuilles te vermijden en nadruk te leggen op liquide portefeuilles.

Wereldwijd

Een onafhankelijke vermogensbeheerder met een wereldwijd netwerk via partners en werknemers in de Verenigde Staten, Singapore en Amsterdam.

Actieve vermogensallocatie

Er worden meer liquiditeiten en obligaties aangehouden wanneer daar aanleiding voor wordt gezien. In gunstige tijden worden er juist meer aandelen aan de portefeuilles toegevoegd.

Geen opstapeling van kosten

Laaken belegt zo min mogelijk in producten of fondsen. Door in zelf geselecteerde, solide aandelen en obligaties te beleggen worden kosten- en risico- efficiënte portefeuilles samengesteld en constant gemonitord.

Wij bieden

Vermogensbeheer

De kernactiviteit van Laaken Asset Management is het beheren van individuele beleggingsportefeuilles. Het vermogensbeheermandaat wordt uitgevoerd in de rekening van de cliënt bij een gerenommeerde Nederlandse of buitenlandse depotbank naar keuze. Deze dienst wordt aangeboden aan cliënten met een vrij belegbaar vermogen vanaf EUR 1.000.000. Bij individuele portefeuilles volgen cliënten de modelportefeuilles of kan worden gekozen voor maatwerk. 

 

Meer informatie

Beleggingsfondsen

Cliënten kunnen ook kiezen te participeren in één van de Laaken beleggingsfondsen. Door participatie in een fonds voor gemene rekening aan te bieden kan er voor de cliënten een betere spreiding bewerkstelligd worden met maandelijkse toe- of uittreding. Daarnaast wordt er over de vermogensbeheer-vergoeding geen B.T.W. geheven in deze structuur. Dit is voor vrij belegbare vermogens vanaf EUR 250.000 een kostenefficiënte propositie om één van de modelportefeuilles te volgen.

Meer informatie

Beleggingsstrategie

Belangrijke manieren om het vermogen in stand te houden zijn: de nadruk leggen op liquide conservatief samengestelde beleggingsportefeuilles, de kosten laag houden en waken voor onherstelbare schade in de beleggingsportefeuilles. De beleggingsfilosofie van Laaken is dat er risico- en kostenefficiënte portefeuilles kunnen worden samengesteld door met een lange termijn visie te investeren in een selectie van individuele aandelen, obligaties en alternatieve investeringen.

Met deze visie wordt getracht waarde toe te voegen in de verschillende beleggingscategorieën. In aandelen worden wereldwijd solide investeringen geselecteerd van ondernemingen met een sterke balans (weinig schuld), goede groeivooruitzichten, betrouwbaar management en acceptabele waardering. In obligaties worden eveneens individuele namen geselecteerd. Hieronder vallen staatsobligaties, bedrijfsobligaties, converteerbare obligaties of obligaties met variabele rente.

In het beleggingsbeleid wordt het belang van liquiditeit en dagelijkse verhandelbaarheid benadrukt. Portefeuilles kunnen  dagelijks worden opgebouwd & geliquideerd. Het zelf selecteren van aandelen en obligaties vermijdt opstapeling van kosten. 

Partners

Jolmer Gerritse

Jolmer is sinds 1971 werkzaam in de financiele dienstverlening, medeoprichter van SNS Securities in 1981 en founding partner van Laaken Asset Management in 2005. Hij heeft zorg gedragen voor institutionele beleggingen en het financiële welzijn van privé personen en stichtingen. Hij voert samen met Sem Ongering de dagelijkse directie.

Sem Ongering, CFA

Voor hij afstudeerde van zijn dual degree master in bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam en Universidad Pompeu Fabra was Sem al werkzaam bij Laaken Asset Management en na een stage bij Rabobank Private Equity is hij in 2011 full-time gestart. Sem is CFA charter holder en is in 2014 toegetreden tot de directie van Laaken.

Rijnhard van Tets

Was lid en adviseur van de raad van bestuur van de ABN AMRO Bank tot 2007. Rijnhard is president commissaris bij OBAM en was tot mei 2018 non executive chairman van Petrofac Ltd. en president commissaris bij Euronext Amsterdam N.V. en bij Euronext N.V. Rijnhard woont in London.

Raoul Witteveen

Afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit in economie. Zijn werkervaring behelst onder andere Thyssen-Bornemisza Group in Londen, management buy-outs zoals die van Bols in Amsterdam en Interpool in New York, alsmede succesvolle start-ups binnen renewable energy.

Investment outlook & Investment Thesis

13-01-2021

Terwijl de wereld een tweede Corona golf te verduren kreeg en Europa in een nieuwe lockdown terechtkwam, bereikten de wereldwijde aandelenbeurzen het vierde kwartaal een nieuw hoogtepunt. De positieve stemming was onder andere te danken aan de Amerikaanse verkiezingsuitslag, de publicatie van de werking van verschillende Corona vaccins en de hoop dat 2021 zal leiden tot een normalisering van de samenleving. Ook waren de beurzen positief gestemd door het overeengekomen herstelfonds in de EU van EUR 750 mrd en het tweede steunpakket van USD 900 mrd in de Verenigde Staten.

13-01-2021

Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) is een Amerikaanse investeringsmaatschappij opgericht in 1976 door drie investeerders. Voor die tijd werkten de drie oprichters voor het Amerikaanse Bear Stearns, waar zij leveraged buyouts deden. Deze activiteit vond Bear Stearns een te langzame manier van waarde creatie en daarom wilde de bank niet een speciaal buyout fonds oprichten. Hierop braken de drie met hun werkgever om onder de naam KKR verder te gaan. KKR was de grondlegger van zogenaamde Private Equity (PE) fondsen. Concurrenten zoals Blackstone (1985), Carlyle (1987) en Apollo (1990) volgden pas jaren later.

Contact

Bezoekadres
Herengracht 286
1016 BX Amsterdam

Postadres
Postbus 15942
1001 NK Amsterdam

tel | 020 - 535 33 66
fax | 020 - 535 33 60
email | info@laaken.nl

Heeft u interesse in onze dienstverlening, neem dan contact met ons op. Laaken respecteert uw privacy. Wij verkopen of verhuren uw gegevens nooit. Lees hier ons online privacy beleid.


Ja, ik verleen Laaken toestemming om de door mij ingevulde gegevens te laten verwerken en te bewaren en om contact met mij op te nemen inzake mijn vraag/opmerking en/of om mij in de toekomst per email op de hoogte te houden met een nieuwsbrief of andere relevante informatie. Ik kan mij op ieder moment uitschrijven voor deze communicatie en mijn gegevens laten wissen.