Investment Outlook

Beleggingsvooruitzicht: herfst 2013

14-10-2013

2013-10-14

Zoals beschreven in ons beleggingsvooruitzicht van begin juli, heeft de onrust als gevolg van de toelichting per 22 mei op het monetair beleid door president Ben Bernanke van de Amerikaanse centrale bank de toon gezet voor financiële markten in het derde kwartaal. Het woord “tapering” (de beperking van het opkopen van obligaties) is in korte tijd een begrip geworden. Tijdens de zomer hebben de beurzen zich hoofdzakelijk zijwaarts bewogen. Op 18 september kondigde de Amerikaanse centrale bank echter verrassend aan dat het de maandelijkse aankopen van $85mrd aan obligaties nog niet zou reduceren. Markten reageerden positief met de S&P 500 naar een nieuw hoogtepunt van 1729,44 en herstel voor goud en obligaties. Na realisatie dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de Amerikaanse centrale bank een minder ruim monetaire beleid zal gaan voeren zijn de aandelenmarkten weer wat gedaald en eind derde kwartaal geëindigd onder niveaus van 22 mei.

Er was minder aandacht voor de Europese crisis tijdens de zomer, maar de recente politieke ontwikkelingen in Italië zijn zorgelijk en Griekenland zal spoedig additionele financiële steun behoeven. Portugese rente op staatsobligaties is opnieuw naar overbelaste niveaus gestegen. De herverkiezing van Bondskanselier Angela Merkel in Duitsland is positief, hoewel het een uitdaging zal worden een coalitie te vormen.                                                                 

Recente geopolitieke ontwikkelingen met betrekking tot Syrië en Iran lijken positief. Het valt te bezien of de gesprekken tot resultaten zullen leiden, maar er lijkt zich vooruitgang voor te doen.

De binnenlandse politiek in de VS zit opnieuw in een impasse, de gedeeltelijke overheidssluiting is hierbij zeker niet behulpzaam. Ernstiger nog zullen de gesprekken over het schuldenplafond zijn, voor de uiterste datum van 17 oktober, dat kan leiden tot een ongekende situatie waarin de VS haar schuldenverplichtingen niet kan nakomen. Hoewel Moody's heeft duidelijk gemaakt dat er voorbij deze korte termijn problemen wordt gekeken en de kredietbeoordeling van de VS niet zal wijzigen, is de markt nerveus. Met goede winsten op aandelen sinds begin van het jaar (S&P 500 +14%) zal het niet verrassend zijn als er wat winst wordt genomen.

Japan is op de juiste weg na de verkiezing van Premier Shinzo Abe in november 2012. Lagere wisselkoers en enorme monetaire stimuleringsmaatregelen kunnen het land uit de deflatieval houden. De aangekondigde omzetbelastingverhoging naar 8% volgend voorjaar zal worden gecompenseerd door verdere fiscale stimuleringsmaatregelen. Kapitaaluitgaven van bedrijven en optimisme zijn aan het toenemen.

Hoewel de economische groei in China niet meer in de dubbele cijfers is, lijkt een harde landing onwaarschijnlijk; de meest recente economische cijfers zijn geruststellend en de inflatie wordt in toom gehouden. De beurs herstelde zich met 7% in het derde kwartaal en de Chinese munt bleef relatief sterk. Dit was anders voor sommige opkomende markten, vooral degenen met overheidstekorten of tekorten op hun lopende rekening. Sinds 22 mei zijn valuta's, zoals de Indiase Roepie, Indonesische Roepia en de Braziliaanse Real onder grote druk gekomen. Als gevolg is de Euro ten opzichte van alle valuta’s sterker geworden.

Concluderend zal de groei van de wereldeconomie beneden trend zijn met 2-3% hoewel de potentiële groei hoger ligt. Hierdoor zullen bedrijfswinsten gematigd toenemen en inflatie blijft op een laag niveau.

Op de middellange termijn blijft het monetaire beleid van de grote centrale banken ruim met zeer lage korte rente. Het verschil tussen de korte en lange rente wordt niet groter. Volatiliteit neemt verder toe als gevolg van de voortgaande concentratie van kapitaal bij een beperkt aantal spelers in de markt.

BELEGGINGSSTRATEGIE

De huidige beleggingsstrategie wordt gehandhaafd met overwogen posities in aandelen en liquiditeiten en onderwogen posities in obligaties en edele metalen. Na verlaging van de gemiddelde looptijd van obligaties eerder dit jaar, wordt deze op de huidige niveaus gehouden. De beleggingen in bedrijfsobligaties met een lagere kredietwaardigheid zijn verhoogd. Hoewel de valuta diversificatie dit jaar tot op heden een negatieve bijdrage aan het rendement heeft geleverd, wordt deze strategie niet gewijzigd.

 9 oktober 2013                                                                                                                                                   LAAKEN ASSET MANAGEMENT N.V. © 2013

 

639