Conservatief vermogensbeheer
voor vermogende particulieren en stichtingen

 

Laaken Asset Management N.V.

Laaken staat voor conservatief vermogensbeheer. De onderneming is opgericht om beleggingsportefeuilles voor vermogende particulieren, families, stichtingen en verenigingen actief te beheren met transparante en hoogwaardige dienstverlening. De partners van Laaken beschikken over jarenlange ervaring in de financiële wereld en hebben mede hierdoor goede beleggingsresultaten behaald, zoals hieronder zichtbaar is. Het vermogen van cliënten wordt met de nadruk op liquiditeit en dagelijkse verhandelbaarheid mondiaal belegd op basis van economische fundamentele analyse.

Per kwartaal onze rendementen en marktbeeld ontvangen?
Vul uw e-mailadres hieronder in en wij houden u op de hoogte.

“Money will not manage itself”

Walter Bagehot 1827 - 1877

Goed trackrecord

Laaken heeft bovengemiddelde rendementen behaald voor cliënten. Mede door excessieve verliezen in de portefeuilles te vermijden en nadruk te leggen op liquide portefeuilles.

Wereldwijd

Een onafhankelijke vermogensbeheerder met een wereldwijd netwerk via partners en werknemers in de Verenigde Staten, Singapore en Amsterdam.

Actieve vermogensallocatie

Er worden meer liquiditeiten en obligaties aangehouden wanneer daar aanleiding voor wordt gezien. In gunstige tijden wordt er juist meer aandelen aan de portefeuilles toegevoegd.

Geen opstapeling van kosten

Laaken belegt zo min mogelijk in producten of fondsen. Door in zelf geselecteerde, solide aandelen en obligaties te beleggen worden kosten- en risico- efficiënte portefeuilles samengesteld en constant gemonitord.

Wij bieden

Individueel mandaat

De kernactiviteit van Laaken Asset Management is het beheren van individuele beleggingsportefeuilles. Het vermogensbeheermandaat wordt uitgevoerd in de rekening van de cliënt bij een gerenommeerde Nederlandse of buitenlandse depotbank naar keuze. Deze dienst wordt aangeboden aan cliënten met een vrij belegbaar vermogen vanaf EUR 1.000.000. Bij individuele portefeuilles volgen cliënten de modelportefeuilles of kan worden gekozen voor maatwerk. 

Meer informatie

Beleggingsfondsen

Cliënten kunnen ook kiezen te participeren in één van de Laaken beleggingsfondsen. Door participatie in een fonds voor gemene rekening aan te bieden kan er voor de cliënten een betere spreiding bewerkstelligd worden. Daarnaast wordt er over de vermogensbeheer-vergoeding geen B.T.W. geheven in deze structuur. Dit is voor vrij belegbare vermogens vanaf EUR 250.000 een kostenefficiënte propositie om één van de modelportefeuilles te volgen.

Meer informatie

Beleggingsstrategie

Belangrijke manieren om het vermogen in stand te houden zijn: de nadruk leggen op liquide conservatief samengestelde beleggingsportefeuilles, de kosten laag houden en waken voor onherstelbare schade in de beleggingsportefeuilles. De beleggingsfilosofie van Laaken is dat er risico- en kostenefficiënte portefeuilles kunnen worden samengesteld door met een lange termijn visie te investeren in een selectie van individuele aandelen, obligaties en alternatieve investeringen.

Met deze visie wordt getracht waarde toe te voegen in de verschillende beleggingscategorieën. In aandelen worden wereldwijd solide investeringen geselecteerd van ondernemingen met een sterke balans (weinig schuld), goede groeivooruitzichten, betrouwbaar management en acceptabele waardering. In obligaties worden eveneens individuele namen geselecteerd. Hieronder vallen staatsobligaties, bedrijfsobligaties, converteerbare obligaties of obligaties met variabele rente.

In het beleggingsbeleid wordt het belang van liquiditeit en dagelijkse verhandelbaarheid benadrukt. Portefeuilles kunnen  dagelijks worden opgebouwd & geliquideerd. Het zelf selecteren van aandelen en obligaties vermijdt opstapeling van kosten. 

Partners

Jolmer Gerritse

Jolmer is sinds 1971 werkzaam in de financiele dienstverlening, medeoprichter van SNS Securities in 1981 en founding partner van Laaken Asset Management in 2005. Hij is heeft zorg gedragen voor institutionele beleggingen en het financiële welzijn van privé personen en stichtingen. Hij voert samen met Sem Ongering de dagelijkse directie. Binnen het investment committee legt Jolmer de nadruk op de individuele obligaties en aandelen.

Rijnhard van Tets

Was lid en adviseur van de raad van bestuur van de ABN AMRO Bank tot 2007. Rijnhard is non executive chairman van Petrofac Ltd., commissaris bij BNP Paribas OBAM en President commissaris bij Euronext N.V. Hij is voorzitter van het Laaken investment committee waar hij een waardevolle bijdrage levert aan het macro-economisch wereldbeeld, onderbouwd door economische analyses.

Raoul Witteveen

Afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit in economie. Zijn werkervaring behelst onder andere Thyssen-Bornemisza Group in Londen, management buy-outs zoals die van Bols in Amsterdam en Interpool in New York, alsmede succesvolle start-ups binnen renewable energy. Raoul bepaalt mede het wereldbeeld voor de beleggingsbeslissingen in de portefeuilles.

Sem Ongering, CFA

Voor hij afstudeerde van zijn dual degree master in bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam en Universidad Pompeu Fabra was Sem al werkzaam bij Laaken Asset Management en na een stage bij Rabobank Private Equity is hij in 2011 full-time gestart. Sem is CFA charter holder en is recent toegetreden tot de directie van Laaken.

Investment outlook

12-04-2017

Macro-economisch lijkt het steeds beter te gaan met de wereld. Recente statistieken zijn robuust. Consumentenuitgaven in de VS groeiden met 3,5% ten opzichte van het laatste kwartaal in 2016. De recent gerapporteerde winsten van Amerikaanse bedrijven stegen in het vierde kwartaal van 2016 met 9,3% ten opzichte van een jaar eerder. De macro-economische situatie in Europa verbetert ook; werkeloosheid is over de afgelopen 24 maanden bijna 2% gedaald, banken verstrekken voorzichtig weer additionele leningen aan het bedrijfsleven en de sentimentgraadmeters van inkoopmanagers zijn ook sterk positief. Daarnaast lijken de stimulusmaatregelen van de Europese Centrale Bank door te gaan. De meeste opkomende economieën staan er aanzienlijk beter voor dan twaalf maanden geleden, toen de markt werd overschaduwd door zorgen om kapitaalvlucht uit China. Japan toont nog weinig robuuste verbetering.

Contact

Bezoekadres
Keizersgracht 534
1017 EK Amsterdam

Postadres
Postbus 15942
1001 NK Amsterdam

tel | 020 - 535 33 66
fax | 020 - 535 33 60
email | info@laaken.nl

Heeft u interesse in onze dienstverlening, gebruik het onderstaande formulier om direct een bericht te sturen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.